PATRON ÇILDIRDI
Reklam
Dr. İlknur ÜNER

Dr. İlknur ÜNER

‘Acemi Finansçının Günlüğü’

PATRON ÇILDIRDI

01 Kasım 2020 - 22:23

PATRON ÇILDIRDI
 
Bahçelievler’de  Pazartesi günü kurulan semt pazarı büyük bir alanı kaplar , sebze, meyve, kıyafet, kozmetik ne ararsan bulunurdu. Saatlerce gezmeye doyamazdı insan. Birbirinden renkli ürünler, birbirinden renkli satıcılar son derece  yaratıcı satış taktikleri…

‘gel vatandaş gel Nadide sultan kavunlarıburda’ , ‘gelvatandaş gel Polat Alemdar boxer geldi’
 
 Ekonominin yapı taşlarının 4 ana unsuru vardır. Bu unsurların birinde veya birkaçında yaşanan sorun ülke ekonomilerinde ‘kriz’ olarak adlandırılmaktadır.
  • Arz ve talebin oluşturduğu ‘Reel Sektör Dengesi’
  • Vergi gelirleriyle kamu harcamalarının bir arada değerlendirildiği ‘Kamu Kesimi Dengesi’
  • Ülkenin döviz gelirleriyle döviz giderlerinin bir arada değerlendirildiği ‘Cari İşlemler Dengesi’
  • Para arz ve talebinin birada olduğu ‘Finansal Kesim Dengesi’
Ülkelerde bu dengelerden bir ya da bir kaçının bir arada sorun yaşanması durumunda kriz yaşanmaktadır. Bütçe açığı ile cari açığın birlikte yaşanması durumunda ise literatürde ‘ikiz açıklar’ hipotezi adı verilen durum yaşanır.

Son günlerde yaşanan döviz kuru hareketlerini getireceği yükü Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Kamu Kesimidengesiyle Dış Borçlanmaya ilişkin verilerini değerlendirmemiz doğru olacaktır

Türkiye’de Hazine ve Maliye Bankalığı 2015-2020 yıllarına ait verilerinde  Kamu Kesimi Dengesindeki durumu şu şekildedir:
Son 5 yıla ait kamu kesimi dengesine baktığımızda son yıllarda gittikçe artan kamunun borçlanma gereği olduğu görülmektedir.
Bu artan kamu borçlanma gereğinin ne kadarının dış borçla karşılandığına bakmamız yerinde olacaktır.

Hazine ve Maliye Bankalığının 2002-2019 yıllarına ait dışborç stok verileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre 2002-2019 döneminde toplam dış borç 130 milyar $’dan 437 milyar $’ya yükselmiştir. Dış borcun GSYH’ya oranı ise 2002 yılında %54’ten 2019 yılında %58’e yükselmiştir.

Kamu sektörünün dış borcu ise 2002 yılında 64 milyar $’dan 2019 yılında 155 miyar $’ye çıkmıştır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum