Reklam
Reklam
Dr. İlknur ÜNER

Dr. İlknur ÜNER

‘Acemi Finansçının Günlüğü’

İFFET

28 Ağustos 2018 - 19:40

 
İFFET
Yazılarımı takip eden çok sevdiğim bir arkadaşım geçen gün telefon açtı ve ‘Türk filmlerini çok seviyorsun, yazılarına da konu ediyorsun ama niye hiç Müjde Ar’ın filmlerini kaleme almadın’ diye sitem etti.Haklı.Bir anda kalakaldım.Müjde Ar, Türk sinemasında kadın oyuncular arasında bir ekoldür.Şimdi onu nasıl yazsam, yazmayı becerebilir miyim diye düşünürken aslında üzerinde yazı kaleme almaya çalıştığım konuyla onun bir filminin ne kadar ilgili olduğunu düşündüm.
Teyzem, Ah Belinda, Adı Vasfiye, Aşk-ı Memnu, Gel Barışalım, Kibar Feyzo, Arabesk, Şalvar Davası, Ağır Roman gibi birbirinden güzel filmlere imza atmş, akıllı, başarılı bir o kadar da yetenekli ve erkeklerin başına döndürecek kadar güzel bir kadın oyuncudur.
Her bir filmi ayrı ayrı temalı olsa da genellikle kadının toplumdaki rolüne ilişkin filmleri daha fazla sayıdadır.Bazı filmleri ise yayınlandığı dönemde son derece büyük ses getirmiştir.Türk Sinemasında genellikle kadın oyuncuların Türkan Şoray kurallarını uyguladığı dönemde Müjde Ar cesur sahnelerle adını söz ettirmiştir. O dönem gerek konusu gerekse cesur sahneleri itibari ile en çok ses getiren filmlerinden birisi ise İffet’tir.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF/Fon), 22.07.1983 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde tasarruf mevduatını sigorta etmek üzere kurulmuştur. 1994 yılında yaşanan ekonomik kriz sebebiyle TMSF’nin yetkileri genişletilmiş, tasarruf mevduatını sigorta etmenin yanı sıra bankaların mali bünyelerini güçlendirme ve gereğinde yeniden yapılandırma görevi TMSF’ye verilmiştir.
90’lı yılların sonunda finans sektörünün ülke sınırlarını da aşarak, daha karmaşık ve daha hızlı işler hale gelmesi bu sektörü düzenlemekten ve denetlemekten sorumlu kurumların uzmanlaşarak, daha işlevsel ve bağımsız hale getirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Dünyada önceleri Merkez Bankaları ve Bakanlıklarca yürütülen denetim görevinin bağımsız bir kuruma devredilmesi eğilimi Türkiye’yi de etkilemiş, 1999 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kurulmuş ve TMSF’nin temsil ve idaresi TCMB’den alınarak BDDK’ya devredilmiştir.
BDDK’nın kuruluşu ve faaliyetlerine başlaması Türkiye’nin yaşadığı ikinci büyük finansal krize denk gelmiştir. 1994’teki ilk dalgada 4 olan batık banka sayısı 2000’lerin başındaki ikinci dalga ile 25’e yükselmiştir. 26.12.2003 tarihinde TMSF’nin karar organının Fon Kurulu olduğu hükme bağlanarak TMSF özerk bir statüye kavuşturulmuştur.
2005 yılının Kasım ayında yürürlüğe giren 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, Türk mevduat sigortacılığı sistemi ve TMSF için önemli değişiklikler getirmiştir. Bu Kanun ile TMSF’nin yetkileri genişletilmiş, önceki düzenlemelere göre BDDK tarafından belirlenen sigortaya tabi mevduatın kapsamı ve tutarını belirleme yetkisi TMSF’ye verilmiştir. Bunun yanı sıra risk esaslı sigorta priminin tarifesini, tahsil zamanını ve şeklini belirleme yetkileri de yine TMSF’ye verilmiştir. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun getirdiği bir diğer yenilik ise katılım bankaları nezdinde açılan gerçek kişilere ait katılım fonlarının da TMSF’nin güvencesi altına alınmasıdır.
Müjde Ar, Suna Selen, Hikmet Gül, Faruk Peker, Ayten Erman gibi değerli isimlerin oynadığı İffet filminde İstanbul'un kenar mahallelerinden birinde kızkardeşi ve muhafazakar babasıyla yaşayan İffet, babasının katı kuralları altında küçük bir dünyada yaşamaktadır. Teyzesiyle bile görüşmesine izni olmayan İffet, kendi halinde bir yaşam sürerken, mahalle çapkını Cemil'e(Faruk Peker) aşık olur. Sevdiği genç Cemil ile evlenme hayalleri kuran İffet taksi şoförlüğü yapan Cemil’in, piknik için gittikleri ormanda  tecavüz etmesiyle hayatının akışı değişir. Evlenme umuduna kapılan İffet, Cemil'in para için başka bir kızla evlenmesiyle yıkılır. Babası tarafından da reddedilen İffet, şöhretin kapılarını birer birer açar ve intikam için Cemil'le tekrar yüzleşir.Zengin bir iş adamının sevgilisi, zengin bir manken olan İffet Cemil’i şöförü olarak işe alır.
2016 yılında yaşanan darbe teşebbüsü sonrasında ilan edilen OHAL  kapsamında; 01.09.2016 tarihinde yayımlanan 674 sayılı KHK (10.11.2016 tarihli 6758 sayılı Kanun ile kanunlaşmıştır) ile FETÖ/PDY terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 133’üncü maddesi uyarınca kayyım atanan/atanacak olan şirketlerdeki kayyımlık görev ve yetkilerinin TMSF’ye devredilmesine karar verilmiş ve aynı KHK ile söz konusu şirket ve varlıkların satış ve tasfiyesine ilişkin hükümler düzenlenmiştir.
Nisan 2018 tarihi itibarıyla, Türkiye’nin 44 ilinden toplam 978 adet şirkette/ticari işletmede TMSF kayyım olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, 139 şirketin %50’nin altındaki hisseleri ile 127 gerçek kişinin mal varlıklarına da TMSF kayyım olarak atanmıştır. Bu şirketlerin toplam aktif büyüklüğü yaklaşık 49,84 milyar TL, toplam ciroları 27,04 milyar TL ve toplam özkaynakları 19,73 milyar TL’dir. Bu şirketlerde yaklaşık 50.192 kişi istihdam edilmektedir.
Kayyımlık çalışmalarının yanısıra, OHAL sürecinde kapatılan 149 adet medya ve basın kuruluşunun varlıkları, Maliye Bakanlığı tarafından satış amaçlı olarak TMSF’ye devredilmiş olup söz konusu varlıkların tespit, değerleme ve satış çalışmaları da TMSF tarafından yürütülmektedir.
Bugüne kadar TMSF’ye, 25 adedi 2004 yılından önce olmak üzere, toplam 26 banka devredilmiştir. TMSF, bu bankaların etkin, süratli ve kamuya en az maliyet yükleyecek şekilde çözümlenmesine yönelik çalışmalar yürüterek batık bankaların sistemden güveni zedelemeden çıkarılmasını, yaşatılması mümkün bankaların ise sisteme yeniden kazandırılması görevini üstlenmiştir
TMSF’ye devrolan söz konusu bankaların oluşturduğu kamu maliyetinin geri kazanım çalışmaları kapsamında ise; 2017 sonu itibarıyla, 22.971 milyon USD kümülatif tahsilat tutarına ulaşılmıştır. Söz konusu tahsilat içerisinden; Hazine Müsteşarlığı’na 12.353 milyon USD borç ödemesi, T.C. Merkez Bankası’na ise 1.418 milyon USD avans geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Maliye Bakanlığı başta olmak üzere diğer kamu kurum/kuruluşlarına yaklaşık 5.577 milyon USD ve diğer kurum/kuruluşlara da 1.895 milyon USD kaynak aktarılmıştır.
Gelinen nokta itibari ile TMSF hem ulaştığı parasal büyüklük olarak hem de yola çıkış amacından çok daha farklı bir noktaya gelmiştir.Geldiği nokta, aldığı kararlar, yaptığı müdahaleler zaman zaman gündeme gelip tartışılsa da ulaştığı büyüklük tartışılmaz bir gerçektir.
TMSF mevduatları sigortalamak, yatırımcıları korumak amacı ile yola çıkmışken İffet’in ev hanımı olma hayalinin zengin bir mankene dönüşmesi ile sonuçlanması gibi üstlendiği sorumluluklar, görev tanımlarının değişikliği, ulaştığı büyüklük bambaşka bir noktaya getirmiştir.
TMSF’de İffet gibi muhafazakar bir yapıdan , Türkiye’nin neredeyse en zengin  şirketler topluluğu haline gelmiştir.İffet, sevdiği adamdan intikam almış mıdır, alamamış mıdır onu filmi izleyenlere bıraksak da TMSF’nin görevlerinin ne olması gerektiği, Türkiye’nin en zengin şirketlerinin topluluğunun yönetilme becerisi daha uzun süre tartışılacağa benzemektedir.

Finasın filmlerle,, hayatla, komediyle birleştirilmiş hali Acemi Finansçının Günlüğü kitabı
http://www.kitapyurdu.com/kitap/acemi-finanscinin-gunlugu/432984.html&filter_name=ilknur%20k%C4%B1rm%C4%B1z%C4%B1g%C3%BCl
http://www.dr.com.tr/Kitap/Acemi-Finanscinin-Gunlugu/Ilknur-Kirmizigul-Uner/Edebiyat/Turk-Gunluk-Ani/urunno=0001716102001
http://www.idefix.com/Kitap/Acemi-Finanscinin-Gunlugu/Ilknur-Kirmizigul-Uner/Edebiyat/Turk-Gunluk-Ani/urunno=0001716102001

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum