Üniversite Adaylarına Tavsiyeler
Reklam
Prof. Dr. Ali KAHRİMAN

Prof. Dr. Ali KAHRİMAN

SÖYLEM FARKI

Üniversite Adaylarına Tavsiyeler

19 Temmuz 2017 - 23:08

Üniversite Adaylarına Tavsiyeler

İnsan yaşamının bazı kırılma noktaları var. Bunların en önemlisi; ergenlik yaşının karşılaştırdığı geçici ancak derinden etkileyici romantik, duygusal, hayalperest yaşam motivasyonları ile eş zamanlı gündeme gelen, ancak kişileri yaşam boyu  etkileyen meslek seçimidir. Üniversite giriş sınav maratonundan çıkan gençlerimiz ve aileleri;  yaşam boyu eğitimin geçerli olduğu bir dönemde, geleceklerine karar verirken pek çok fırsat ve  seçenekle karşı karşıyalar.  Bu nedenle üniversite eğitiminin aslında bir başlangıç olduğunun , uzmanlaşmanın ve yetkinliklerin öne çıktığının farkında olarak  tercihler yapmalılar.

Esasen, mekanik sistemler- buhar gücü, elektrik gücü -seri üretim, bilişim-otomasyon  dönemleri tamamlanmıştır.  Robotların iş yaşamına egemen olacağı, yapay zekanın karar verme mekanizmalarında yaygın kullanımı gibi boyutları ile dördüncü sanayi devriminin yaşanmakta olduğu 21.yüzyıla girildiği bu aşamada, meslek seçimi önemini yitirmiştir. Başka bir deyişle statik bir yapıdan süreç içinde gelişerek değişen dinamik bir noktaya taşınmıştır. İşgücünün ekonomik ömrünü sabit bir meslek seçerek tamamlayamayacağı bir zaman dilimi önümüzdedir.  Çeşitli disiplinlerden kazanılacak bilgi ve beceriler yaşam boyu mesleklerimizin evrileceği boyutu tanımlayacaktır.  Sürekli eğitimle, beceri ve bilgi eksikliğini,  aşamalı olarak gidererek  profesyonelleşme  vazgeçilmez olacaktır.  15-20 yıl içinde yani üniversite adaylarımızın iş yaşamında verimli olarak rol alacağı zaman dilimi içinde, bugün geçerli olan meslekler yeni boyut kazanarak sürdürülebilecekken, pek çok yeni meslek türleri de gündeme gelecektir.

Sanayiden tarıma, sağlıktan eğitime, enerjiden gıdaya, turizmden bilişime,  savunmadan hizmete hemen tüm sektörler bu yeni devrim sürecine adapte olacaklardır. Özetle, gelecekte teknolojik gelişmeler yaşanacakken, eş zamanlı olarak da teknolojiyi üreten ve kullanan kişilerin  iş yaşamı içinde uygun eğitim stratejileri ile donatılması  gerekmektedir.  

Ülkemizde ne yazık ki gelecekte hangi nitelik ve nicelikte işgücüne gereksinim duyulacağı konusunda sistematik bir çalışma ile  geliştirilen bir projeksiyon  ve buna dayalı bir eğitim gerekliliği senaryosu oluşturulamamıştır.  Çeşitli uluslararası kuruluşların, sektörlerdeki öngörülen büyüme oranlarını dikkate alarak tahminleri ve  elbette önümüzdeki yıllarda “geleceğin en parlak” mesleklerin listeleri  yayınladıkları  bilinmekle birlikte esas olanın, insanların gelecekteki çalışma ortamlarında başarılı olmasına yardımcı olabilecek  en önemli şeyin, yeni beceri alanları  kazandıracak fırsatlardan yararlanmalarıdır. Yani bilgi ve becerilerini  güncellemeleridir.

Öyle ise  bu şartlarda  İsabetli meslek tercihi yapmak gerekecektir. Her aday, öncelikle çevresindeki  yeni ve ileri şeyler paylaşabilecek kişilerin de katkısı ile kişisel yeteneklerini belirlemeli,  yaşamı ile ne yapmak istediğini sorgulamalı,  yani kendini tanımalıdır.  Aynı zamanda yukarıda değindiğim hususları da dikkate alarak yaşam boyu istedikleri meslekler zincirini  tanımalıdır.  Elbette 4 yada 5 yılını geçirecekleri sosyal ortamları (Kent, Üniversite, akademik Yapı vs) incelemelidirler.  Popüler  meslek yerine gelecekte yaşayacağı meslek ve uzmanlıklar ekseninde kariyer  zincirini belirlemelidirler.

Mademki bu bir sürecin ilk basamağıdır, öyleyse yaşamakta olduğunuz tercih sürecini kaosa dönüştürmek için neden bulunmamaktadır. Önemli olan gelecekte severek yaşayacağınız bir tercihi bu bilinçle yapmış  olmaktır. 

.

YORUMLAR

  • 0 Yorum