Spor Endüstrisinde E-Ticaret Hacmi
Prof.Dr. Sebahattin Devecioğlu

Prof.Dr. Sebahattin Devecioğlu

Ekospor

Spor Endüstrisinde E-Ticaret Hacmi

20 Nisan 2022 - 08:19

Spor Endüstrisinde E-Ticaret Hacmi

Günümüz dünyasında bilgi çağında özellikle yönetim alanında hızlı ve radikal değişimler yaşanmaktadır.  Küreselleşme ve bilişim teknolojilerinin gelişmesi sonucu olarak ortaya çıkan internet olgusu, tüm dünyada sunduğu hizmetlerin paralelinde  “Yeni Ekonomi” ve  “Bilgi Ekonomisi” gibi kavramları ortaya çıkarmıştır.


Bu kavramsal etkilenmelerden dolayı ortaya çıkan elektronik ticaret  (e-ticaret)  günümüzde çok hızlı bir şekilde büyümektedir.  E-ticaretteki bu hızlı gelişme, spor sektörüne de yansımaktadır.  Spor sektöründe de gün geçtikçe yaygınlaşan elektronik ticaret,  geleneksel satış ve pazarlama yöntemlerini etkilemekte,  tüketiciye farklı kullanım kolaylıkları sağlamaktadır.  Küreselleşen ekonomiyle beraber,  spor sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların kendi aralarında rekabet kabiliyetlerini artırmak için e-ticaret yöntemini öğrenerek uygulamaları gerekmektedir

(1).E-Ticaret'in spor endüstrisine girmesi, markaların farklı hedef pazarlara açılması ve iletişimi artırması için kapılar açtı. Gerçek zamanlı bilgi, anında veri sonuçları ve artan ürün stoğu ile e-Ticaret, spor endüstrisini olumlu yönde etkilemeye yardımcı olmaktadır.

2019 yılında Forbes'a göre, Kuzey Amerika'daki spor endüstrisinin 73,5 milyar dolara ulaşması bekleniyordu.  
Herhangi bir spor ve fitness ekipmanı, egzersiz, giyim, balık tutma ve ilgili aksesuarları kapsayan
spor perakende sektörü her yıl %3-4 artış yaşıyor. Bu artışla birlikte, ticari mal satışları, iyileşen
ekonomik koşullar ve teknoloji odaklı perakende geliştirmelerinden dolayı küçük bir artış görecektir. 
Bu endüstri için kilit pazar olan Amerika Birleşik Devletleri, pazarın aslan payının %36'sını elinde tutuyor.
Düşen satışlar nedeniyle mücadele eden veya kapanan geleneksel spor malzemeleri perakendecilerinin sayısıyla, alternatif yöntemlere geçiş yapan işletmelerin sayısı hızla artıyor. Bir Statista araştırması,
e-ticaret spor malzemeleri satışlarının 7.84 milyar doları aştığını ve 55 ila 64 yaşındakilerin
%42'sinin tüm spor ihtiyaçlarını çevrimiçi kaynaklardan satın aldığını bildirdi
. Spor mağazalarının sayısı arttıkça, rekabetçi kalabilmek için ek satış kanallarına olan ihtiyaç da artmaktadır

(2).McKinsey & Company tarafından yayınlanan küresel bir rapora göre, spor giyim şirketleri pandemi sırasında giyim endüstrisinin geri kalanından daha dirençli oldu . İşletmeler 2020'deki kapanmalardan kurtulmaya devam ederken, yükselen endüstri trendlerini ve bu sektördeki e-ticaret markalarının çevrimiçi ortamda başarılı olmak için ihtiyaç duyduğu temel işlevleri anlamak şimdi her zamankinden daha önemli. 

2020'de spor malzemeleri endüstrisi, 2007-08 mali krizinden bu yana ilk kez küçüldü. 
Çoğu marka, perakendeci ve üretici, COVID-19 ile ilgili karantinaların ilk dalgasından sonra ve ikinci dalgadan önce aktivitedeki gerilemeye rağmen yılı önemli ölçüde kırmızıyla tamamladı. İstisna, 2015'ten 2019'a kadar yılda ortalama yüzde 16,5 (CAGR) genişledikten sonra sektörün büyüme motoru rolünü sürdüren Çin pazarıydı.
Spor malzemeleri şirketleri, pandeminin ilk aylarında piyasa değerlemelerinin düştüğünü gördü. Bununla birlikte, spor ekipmanı üreticileri (özellikle bisiklet ve dijital olarak etkinleştirilmiş fitness ekipmanları) özellikle iyi durumdayken, yıl ilerledikçe daha geniş göstergeden daha iyi performans gösterme eğilimindeydiler. 
Spor giyim şirketleri de hazır giyim endüstrisinin geri kalanından daha dirençliydi

(3).OpinionWay'in araştırmasına göre, spor malzemeleri satın alan tüketicilerin %60'ı yeni ürünleri arzudan ziyade zorunluluktan aldıklarını düşünüyor. Dolayısıyla ürüne hızlı ihtiyaç duydukları için tüketicilerin acelesi var ve az zamanları oluyor. Gerçekten de, yanıt verenlerin %19'u araştırmalarının başlangıcı ile satın alma işleminin kendisi arasında bir günden az zaman harcıyor ve yanıt verenlerin %42'si bir aydan az zaman harcıyor. Buna göre Bir eDijital araştırma çalışması, tüketicilerin %62'si bir topluluk sohbetinde soruları yanıtlamaya hazır veya hazır olacak ve alışveriş yapanların %90'ı satıldığı e-Ticaret web sitesinde bir ürünü araştırıyor

(4).E-ticaret sektörü dünya genelinde eşi benzeri görülmemiş bir hızla büyüyor. Akıllı telefonların icadına, kullanıcılara, teknoloji konusunda bilgili genç insanlara ve elbette yetenekli e-ticaret web geliştiricilerine en iyi özellikleri sunan yerel uygulamaların ve Progressive web uygulamalarının tanıtımına büyük bir kredi verilmektedir.
Spor endüstrisi, rekabet gücü yüksek endüstrilerden biri olmasına rağmen, yine de çok iyi bir büyüme ve yatırım kapsamı bulunmaktadır. Birçok küçük ve büyük satıcı, spor malzemeleri e-ticaret web geliştirmeye yatırım yapmakta ve çevrimiçi mağazalarından iyi dönüşümler almaktadır. Bu dikkat çekici büyümenin arkasındaki temel nedenler, sürekli değişen spor malzemeleri modelleri ve spor malzemeleri ve aksesuarları çeşitlerine yönelik artan talep, farklı markaların pazarda bulunması, fiyat konusunda hassas müşteriler, spor salonları ve fitness merkezleri için çekici spor kıyafetleri ve spor
salonları için çekici spor kıyafetleridir. 2021 yılında e-ticaretin toplam küresel perakende satışlar
içindeki payının % 17,5 olacağı tahmin edilmektedir.
Dünyada spor malzemeleri endüstrisi milyar dolarlık bir endüstridir ve dünya çapında en hızlı büyüyen ikinci endüstridir. Spor ayakkabısı, lisanslı spor ürünleri, spor giyim, egzersiz ekipmanı vb. ürünleri içeren spor malzemeleri endüstrisi satışları,
Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllık 47 milyar dolar tutarındadır

(5).İnternet ve metaverse uygulamalarında sporun gelişmesi ile birlikte, spor endüstrisinde ürün ve hizmetlerinin e-ticaret hacminin önümüzdeki yıllarda çok hızlı bir şekilde büyümesi beklenmektedir.
 
Kaynaklar
1-Çoban,  B.,  Devecioğlu,  S.,  Karakaya,  Y. E.  (2010).  Spor sektöründe e-ticaret. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 7:2.

2-https://understandingecommerce.com/influence-of-ecommerce-in-sports

3-https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/sporting-goods-2021-the-next-normal-for-an-industry-in-flux

4-https://blog.iadvize.com/en/customer-service-ecommerce-sports

5-https://topdigital.agency/how-can-e-commerce-web-development-benefit-the-sports-e-retail-industry/
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum