Tarsus, Çağdaş Sanatlar Merkezi oluyor

Tarsus, Çağdaş Sanatlar Merkezi oluyor

Tarsus, Çağdaş Sanatlar Merkezi oluyor Çukurova’ya güç veren birçok sanatçı, aydın, iş insanı bir araya gelerek kurdukları vakıf gelecek açısından umut veriyor.

Tarsus, Çağdaş Sanatlar Merkezi oluyor

Tarsus, Çağdaş Sanatlar Merkezi oluyor Çukurova’ya güç veren birçok sanatçı, aydın, iş insanı bir araya gelerek kurdukları vakıf gelecek açısından umut veriyor.

Tarsus, Çağdaş Sanatlar Merkezi oluyor
10 Haziran 2021 - 09:17

Tarsus, Çağdaş Sanatlar Merkezi oluyor
 
Çukurova’ya güç veren birçok sanatçı, aydın, iş insanı bir araya gelerek kurdukları vakıf gelecek açısından umut veriyor.
 
Hatay, Kahramanmaraş, Adana, Mersin kent bileşenlerinin bir araya gelerek oluşturdukları Vakıf’ın; tarihsel dokuyu koruma, sanatsal değerleri yaşatma, çağdaş eserleri tanıtma bağlamında sosyal sorumluluk bilinciyle hareket edecekleri duyuruldu.
 
Ortak bir iradeyle Tarsus’ta bir araya gelerek Çukurova Bölgesi’ndeki sanat ve kültür etkinliklerini ve projelerini birbirine bağlı birlikte yükseltmek, yürütmek ve organize etmek amacıyla bir araya gelenler yeni bir oluşum daha yarattılar.  Önce Tarsus kültür girişimi inisiyatifi, arkasından da Çukurova çağdaş sanat kültür ve eğitim Vakfı’nı kurdular ve çalışmalara başladılar!
 
Vakıf, gerekli gördüğü taktirde gerek sözü edilen kentlerde, gerekse başta Ankara ve İstanbul olmak üzere diğer Kentlerde de temsilciler atayabilecek.
 
Yeni kurulan Vakıftan yapılan açıklamada, “Bölgesel kültürler ve farklı uzmanlık alanları tarafından şimdilik 10-12.000 yıllık bir tarihe sahip olduğu öngörülen Çukurova / Yakın Doğu ve Akdeniz bölgesi etrafında şekillenecek bir girişim başlatılmıştır. Tarsus merkezli olmak üzere; Tarsus Kültür Girişimi İnisiyatifi ile bu büyük bölgesel girişimin içinden yeni bir vakıf kurulma ihtiyacı doğdu.  Çukurova Çağdaş Sanat Kültür Ve Eğitim Vakfı olarak sorumluluk üstlenen bu kurum öncülüğünde yeni hedefler belirlenmiştir. Çağdaş sanatların, kültürlerin, tarihi mirasın korunması, yaşatılması, değerlendirilmesi ve tanıtılması amacıyla yeni bir iklime doğru yol alıyoruz.” İfadeleri yer alıyor.
 
Çukurova Çağdaş Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanı Hasan Şemsi imzalı açıklamada, uzun vadeli stratejik planlar ve değerlendirmelerde bulundu. Hasan Şemsi, “Değerli dostlar, sizlerin de hatırlayacağı üzere geçtiğimiz yıl (12 Mart 2020) tam da Korona virüs salgını endişesinin henüz başladığı ilk günlerde Tarsus Kent Konseyi Salonunda Tarsus Kültür Girişimi İnisiyatifi'nin hem bölgesel hem Türkiye çapında bir araya gelen ilk öncülerinin çağrısı ve katılımlarıyla bir toplantı gerçekleştirmiştik. Değerli Basın Mensupları ile sanat, kültür çevreleriyle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu basın toplantısında, hem girişimimizin kültürel toplumsal bölgesel amaçlarını, hem de çalışma alanlarımızı, hedeflerimizi anlatmıştık. Ayrıca konuyla ilgili stratejilerimizi kamuoyu ile paylaşıp, uzun süreli planlı programlı yoğun bir çalışmaya geçtiğimiz bilgisini sizlerle paylaşmıştık.” değerlendirmesinde bulundu.
 
Çukurova’nın Tarihine, Sanatına Değer Katma
 
Çukurova’nın tarihine, sanatına, toplumsal yaşamına değer katan önemli şahsiyetlerle yola çıktıklarını vurgulayan Şemsi, “ Bu bağlamda yine aynı tarihlerde Tarsus'ta, başta Tarsus Kaymakamı Sayın Kadir Sertel TOPCU, Tarsus Belediye Başkanı Sayın Haluk BOZDOĞAN, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkan yardımcısı Sayın Fuat Togo, Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Sayın Murat Kaya,  Çukurova Kalkınma Ajansı yöneticilerini ve Berdan Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan Şemsi’yi ziyaret etmiştik. Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer’i de makamında ziyaret ederek samimi destek sözlerini almıştık. Diyerek yeni oluşumun nasıl yol aldığını anlatıyor.
 
Yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi, “Tarsus'un ardından Ankara'da, ANKARA TARSUSLULAR DERNEĞİ (TADER) Genel Başkanı Sayın Semih Özsu ve Yönetim Kurulu ile ARTANKARA 6. Çağdaş Sanat Fuarı sırasında toplanıp karşılıklı anlamlı bir birliktelik sözü vermiştik. Yine benzer bir toplantıyı aynı süreçte İstanbul'daki TARSUS KÜLTÜR ve DAYANIŞMA DERNEĞİ Başkanı Sayın Hakkı Yurdakul ile de görüş alışverişinde bulunmuş ve desteklerini sağlamıştık.”
 
Açıklamada, “Fakat hepinizin de bildiği üzere o günlerde bütün dünya ve ülkemizde baş gösteren KORONAVİRÜS Salgınıyla birlikte, bütün diğer alanlarda olduğu gibi hareket olanaklarımız alabildiğine sınırlandırılmak zorunda kalındı. Karantina günleri ve yasakları nedeniyle başlamış olan çalışmalarımız yer yer aksamış olsa da telefon ve mailler kanalıyla yoğun bir biçimde sürdürülerek Hatay, Kahramanmaraş, Adana, Mersin vd. kentlerden birçok seçkin isimle görüşüp bir araya gelinmiş ve çalışma daha da yaygınlaştırılmıştır.” İfadelerine yer verildi.
 
Büyük bir azimle yola çıktıkları belirtilen açıklamada, “ Öncelikle bütün zorluklara rağmen bu çalışmalara heyecanla katılan, destek veren herkese, başta Tarsus olmak üzere ve bütün ulusal, uluslararası büyük kültürler, uluslar ile tarihsel olarak oldukça kapsayıcı bu büyük tarihsel coğrafya adına sonsuz teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Çünkü, bu kapsamlı girişim bizim açımızdan hem adı geçen kentlerin içerisinde yer aldıkları büyük ÇUKUROVA Bölgesi’nin yanı sıra hem YAKIN DOĞU ve AKDENİZ BÖLGESİ ülkeleri ve kültürlerinin bölgesel olarak aralarında oluşturacakları yaratıcı ilişkiler hem de bölgenin tıpkı geçmişte olduğu gibi uluslararası bir KÜLTÜR VAHASI olarak öne çıkması açısından da önemli bir ORTAK GELECEK Projesi’dir. Bölge ülkeleri ve kültürleriyle gelecekte bu yönde sabırla ve saygıyla bazen yan yana ve el ele bazen de iç içe çalışma, uzun vadeli kalıcı ortak projeler yapma arzumuzu şimdiden ifade etmek istiyoruz.” Deniliyor.
 
Başta Çağdaş Sanat Alanları Olmak Üzere Uluslararası Bienaller, Çağdaş Sanat Fuarları, Çocuk Müzeleri Vb., Sergiler, Koleksiyonlar, Konserler, Edebiyat, Sanat, Sanat Tarihi, Kültür Tarihi, Arkeoloji, Tarihi Koruma ve Dönüştürme Projeleri, Yeni Yeni Kültür Köprüleri Kurma, Sanat ve Kültür Eğitimleri, Sanat, Kültür ve Tarih Konferansları, Paneller, Sempozyumlar vb. Yanı Sıra Yeni Ulusal ve Uluslararası Kapsamlı ve Düzenli Başka Çağdaş Sanat ve Kültür Etkinliklerin gerçekleşeceğinin müjdesinin belirtildiği açıklamada,
 
“ Değerli Basın Mensubu dostlarımız, Tarsus Kültür Girişim inisiyatifi öncüleri ve Çukurova Çağdaş Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı Kurucular Kurulu Üyelerimiz, destekçilerimiz ile aramıza katılacak muhtemel yeni katılımcılarımıza sesleniyor, aramıza katılmalarını ve desteklerini bekliyoruz. Bilindiği üzere Tarsus Kültür Girişimi İnisiyatifi; Tarsus - Mersin - Adana - Hatay - Kahramanmaraş vd. merkezlerden şimdilik 1500 girişimci ve destekçiyle ve onun öncülüğünde oluşturulan Çukurova Çağdaş Sanat Kültür Ve Eğitim Vakfı şimdilik 155 Mütevelli Heyeti üyesiyle işe başladı. Ancak, önümüzdeki süreçte bu sayının 200-250'ye çıkarılması hedefleniyor.” Değerlendirmesi yapılıyor.
 
 
Bir zamanlar hem Çukurova;  Yakın Doğu,  bütün Akdeniz Bölgesi coğrafyaları ve kültürlerinin yanı sıra farklı dinlerin, siyasal, toplumsal, sanat, kültür, yaşam, tarih ve uygarlık birikimlerinin merkeziydi. Bu özelliğiyle belirleyici bir öncülük üstlenmiş kadim topraklar üzerinde yaşıyoruz denilen açıklamada, “ Uzunca bir süre bölge merkezi konumunda olduğu kabul gören Tarsus’ta, tarihindeki uluslararası, bölgesel kültürel pozisyonunu yeniden öne çıkarma gayreti içinde olunacaktır. Bölgenin uluslararası Çağdaş Sanat Ve Kültürleriyle ilişki kurma ve bu zemin üzerinde uluslararası bir sanat ve kültür vahası (Çağdaş Sanatlar Müzesi, Çocuk Müzesi, Bienal, Fuar, Sergi Vb.) bölgesel olarak gerçekleştirme misyonunu benimsemiş bir SANAT ve KÜLTÜR inisiyatifi olarak büyük sorumluluk üstlenecektir.” Deniliyor.
 
Bölgesel bir Çağdaş Sanatlar ve Tarih oluşumu hedefleniyor
 
“Başta Türkiye ve Çukurova Bölgesi (Tarsus, Mersin, Adana, Hatay, Antakya, İskenderun, Osmaniye, Kahramanmaraş vd.) olmak üzere, yakın coğrafyalarda yer alan YAKIN DOĞU (Suriye, Lübnan, Ürdün, Filistin, İsrail, İran, Irak, Suudi Arabistan, Yemen, Kuveyt, Umman, Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan, Afganistan gibi ülkelerle iletişim halinde olacağız. Yine, Akdeniz Bölgesi'nde Akdeniz'in güney kıyısında yer alan (Mısır, Libya, Cezayir, Tunus, Fas ile kuzey kıyısına dizili Portekiz, İspanya, Fransa, İtalya, Yugoslavya, Yunanistan, Malta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi gibi ülkeleri süreç içinde bu Çağdaş sanat anlayışı etrafında toplayacağız. Birçok anlam ve bağlamda birbiriyle tarihsel kültürel ilişkiler üzerine kurulu zincirleme bir bütünlük oluşturan, yakın bölge kültürleri ve toplumların bir arada düşünülmesi önemli bir etkileşim sağlayacaktır. 
Bu vizyonla üstleneceğimiz misyon üzerinden Tarsus / Çukurova merkezli, Çağdaş Sanat Ve Kültürel Bir Ütopyayı bölgeyle birlikte düşünüyoruz. Sonra, uluslararası bölgesel bir büyük ÇAĞDAŞ SANAT VE KÜLTÜR projeleri toplamını hep birlikte hayata geçirmeyi amaçlıyoruz.” Açıklaması ile hedef büyütülüyor.
 
İnsanlık tarihinin yaklaşık 10 -12.000 yıllık kadim ortak geçmişine sahip olduğu düşünülen bölge ülkelerinin ortak tarihsel birikimleri, bölgesel tarih ve kültür vahaları, ulus ve halk kültürleriyle birlikte ÇUKUROVA, kendi kadim kültürü ile çevre bölge kültürlerini bir araya getiren anlamlı ve birleştirici bir kümelenme yaratmayı hedefliyoruz denilen açıklamada,
 
“ Tarsus / Çukurova bölgesinin, böyle bir birlikteliğin yaratılması için oldukça elverişli ve olanakları yüksek bir tarihsel birikime ve tecrübeye sahip olduğu bilinmektedir. Bu nedenle de bazı kültürel vizyonlar, olanaklar ve koşullar sağlandığında açılacak bir Uluslararası Çağdaş Sanatlar Müzesi ile birlikte düşünülmesi gereken başka çok bileşenli sanat, kültür ve eğitim vb. uluslararası organizasyonlar hayata geçirilecektir.  Tarsus / Çukurova; Günümüz çağdaş sanatının uluslararası yeni bir cazibe merkezi olmasının yanı sıra, hem geçmiş sanatsal ve kültürel tarihinin mirasına sahip çıkacak konumdadır. Bu bakış açısı ve yaklaşımıyla; Tarsus’un bölgesel tek merkez olarak öne çıkacağı, hem de çağdaş sanatın Anadolu'ya açılmasının kapılarını açacağı öngörüsündeyiz.” Görüşleri açıklamada yer alıyor.
 
1902 Yılında Çukurova Sanayi İşletmesi
 
Yine ayrıca Tarsus, Türkiye'de eve, sokağa toplumsal yaşam alanlarına verilen ilk elektrik üretiminin yapıldığı kadim bir şehrimizdir. 1902 yılında Çukurova Sanayi İşletmesi’nin, yani Cumhuriyetimizin ilk önemli sanayi işletmelerinden birisinin bulunduğu tarihsel bir kenttir aynı zamanda. Bu önemli tarihi şehrimizin değerlerini hatırlatmayı gerekli buluyoruz.
 
Tarsus Kültür Girişimi İnisiyatifi olarak, bu tarihi Cumhuriyet Kurumunun simgesi olan tarihsel alanın koruma altına alınarak sahip çıkılmasını bekliyoruz ve bununda mücadelesini tüm toplum kesimleriyle birlikte vereceğiz. Bu tarihi kurumun başta Tarsus olmak üzere bölgeye yeniden kazandırılmasını ve bütün çağdaş dünyada olduğu gibi burada da uluslararası bir ÇAĞDAŞ SANATLAR MÜZESİ kurulmasını hedefliyoruz.
 
Bu çalışmalarla,  bölgesel kültürel değerlerimizi yaşatmak, korumak, güçlendirmek ve tanıtmak için kendimizi sorumlu ve görevli olarak göreceğiz. Vakfımız bu vizyonu geliştirecek, güçlendirecek ve uluslararası kültür sanat alanlarında görünür kılacaktır. Bu Çukurova aydınının, sanatçısının, tarihçisinin, iş insanının, tüm vatandaşlarının asli görevidir. Bu sosyal sorumluluğu taşıma bilinci ve ruhu ile hep birlikte değerlerimize sahip çıkacağız.
 
Öngörülerimiz ve amaçlarımız doğrultusunda çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Lütfen sizler de bizlere katılın ve ilk iyilik haberlerimizle birlikte çalışmalarımızı takibe alınız!
 
Uluslararası Çağdaş Sanatlar Müzesi
 
“Öngörmüş bulunduğumuz muhtemel Uluslararası Çağdaş Sanatlar Müzesi başta olmak üzere, yapılması düşünülen Sanat-Kültür projeleri için çağdaş sanat ortamlarından şimdilik konularında uzman 12 danışman isim belirlenmiştir.
 
Bu sayı önümüzdeki günlerde uluslararası danışmanlar ve ortak çalışma dostlarıyla birlikte daha da çoğalacaktır.
 
Müzemiz koleksiyonu için eser toplama kampanyası başlatıp önemli, değerli, anlamlı destekler sağlamış ve oldukça umutlandırıcı bağışlar, vaatler almış durumdayız.
Yine geçtiğimiz günlerde 30 Mart 2021 tarihinde Ankara'da düzenlenen ARTANKARA Çağdaş Sanat Fuarına Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi ve sanatçı dostumuz, üyemiz sayın Prof. Dr. Hasan Kıran’a ait belki de dünyada pek az bulunabilecek büyüklükte (274X820 cm.) bir ağaç baskı çalışmasını sergilenmiştir.
 
Pandemi kısıtlamalarına rağmen beklenenin üzerinde ilgi gördüğümüzü sizlerle de özellikle paylaşmak istiyoruz. Ayrıca sanatçının söz konusu eseri ya da aynı diziden birkaç eserinin de müzemizin ilk müze koleksiyonu bağış eserlerinden olduğu müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyoruz.
 
Yine onurla paylaşmak isteriz ki; girişimimiz bütün Türkiye genelinde gelişmiş profesyonel sanat kültür ortamlarında büyük bir heyecan ve destekle karşılanmıştır.
 
Tarsus Kültür Girişimi İnisiyatifi olarak İstanbul'da, İstanbul Sanat, Kültür ve Turizm Derneği ve Altın Aslan Lions Kulübü tarafından düzenlenen Geleneksel Dünya Sanat Günü Sanat Kurumları Kategorisinde Altın Aslan Onur Plaketi ile onurlandırılmıştır. Teşekkür ediyoruz!
 
Ayrıca, bütün bu çalışmalara katkı ve gelecekteki muhtemel gelecek vizyonu gereği olarak bir yandan da önümüzdeki Korona virüs süreci sonrası için hazırlıklarımız devam ediyor.
 
Tarsus, Mersin, Adana, Hatay ve Kahramanmaraş gibi bölge kentlerimizi kapsayacak bir biçimde, iki ayrı uluslararası konser düzenlenmesi için şimdiden çalışmalara başlamış bulunuyoruz.
 
Hem Tarsus'a, hem bütün Çukurova Bölgesi'ne, hem Yakın Doğu ile güneyiyle kuzeyiyle bütün Akdeniz coğrafyasına ait kadim kültürlerine ve toplumlarına hayırlı uğurlu olsun”
 
Vakıf başkanlığını Berdan Civata yönetim kurulu başkanı Hasan Şemsi'nin yapmış olduğu vakıf yönetim kurulu 11 isimden oluşuyor.
 
Yönetim Kurulu:
Abdullah Dörtlemez / Emekli Danıştay Üyesi Ve Kültür Bakanlığı Eski Müsteşar V,
Aydan Dirik / İş İnsanı
Ekrem Kahraman / Sanatçı, Sanat Yazarı, Şair,
Hasan Şemsi / İş İnsanı, Berdan Cıvata,
Hülya Atakan / Tarsus Ressamlar Derneği Kurucu Başkanı, Ressam, Küratör,
H. Nuri Doğan / Finansal Hizmetler,
Osman Homurlu / Emekli Savcı, Tader Tarsus Bşk.
Özge Bulut Maraşlı / Doğan Holding Yönetim Kurulu Danışmanı, 
Semih Özsu / Ankara Tarsuslular Derneği TADER Genel Başkanı,
Semih Yüksel / Emekli Banka Müdürü,
Prof. Dr. Tansel Türkdoğan / Sanatçı, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kurucu Dekanı, ODTÜ Güzel Sanatlar Ve Müzik Bölümü Kurucularından, Ankara Üniversitesi Ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
54 Afrika Ülkesi Dünya ile İstanbul’da buluşuyor
54 Afrika Ülkesi Dünya ile İstanbul’da buluşuyor
ANTROPOSEN ÇAĞDA TÜRKİYENİN GÜCÜ: GENÇ NÜFUSU!
ANTROPOSEN ÇAĞDA TÜRKİYENİN GÜCÜ: GENÇ NÜFUSU!