TÜRK ŞİRKETLERİNE AMERİKAN PAZARINDA...
Reklam
Reklam

TÜRK ŞİRKETLERİNE AMERİKAN PAZARINDA E-TİCARET FIRSATI DOĞUYOR

AMERİKAN PAZARINDA AMAZON'UN ÖTESİNDE FIRSATLAR Bu yazıda Amazon’da satışyapmak konusuna değil; Türkşirketlerinin ABD e-ticaret pazarındanasıl birstrateji izlemeleri gerektiği konusuna değinilecektir.

TÜRK ŞİRKETLERİNE AMERİKAN PAZARINDA E-TİCARET FIRSATI DOĞUYOR

AMERİKAN PAZARINDA AMAZON'UN ÖTESİNDE FIRSATLAR Bu yazıda Amazon’da satışyapmak konusuna değil; Türkşirketlerinin ABD e-ticaret pazarındanasıl birstrateji izlemeleri gerektiği konusuna değinilecektir.

TÜRK ŞİRKETLERİNE AMERİKAN PAZARINDA E-TİCARET FIRSATI DOĞUYOR
02 Eylül 2021 - 14:33

TÜRK ŞİRKETLERİNE AMERİKAN PAZARINDA E-TİCARET FIRSATI DOĞUYOR

  AMERİKAN
PAZARINDA AMAZON'UN ÖTESİNDE FIRSATLAR
 
Bu yazıda Amazon’da satışyapmak konusuna değil; Türkşirketlerinin ABD e-ticaret pazarındanasıl birstrateji izlemeleri gerektiği konusuna değinilecektir. Ayrıca, e-ticaret’in neden Türk firmaların ABD pazarınagirişindeönemli olduğu;Hepsiburada ve Trendyol’un bu bağlamdaaçtığıimkânlar anlatılacaktır.
Bu kapsamda Türk şirketlerinin pratik olarak yapmaları gerekenler tartışılacaktır.

Yapılması gerekenler; pazara uygun ürün seçiminden Amerika'da şirket kurmaya, düşük maliyetli depo hizmetlerinden lojistik organizasyon oluşturmaya kadar uzanmaktadır. Amerika merkezli
faaliyet gösteren,Akdeniz Amerikan Ticaret Odası ( www.tradechamber.us )Türk girisimcilere New York ve İstanbul`dakiofisleriilehizmetvermektedir.

Türkiye`nin Amerıka ya ihrcatindaki bütün olumlu gelişmelere rağmen 2,3 trilyon dolarlık ABD ithalatında Türk ürünlerinin payı 10 milyar dolar, yani yüzde 0,5 düzeyindedir. Dünyadarekabetçiolduğumuzhazır giyim sektöründe dahi bu oran yüzde 1 seviyesindedir.

Bu durumun en önemli nedenlerinden biri Amerika’da perakende pazarında farklı ürün kategorilerinde neredeyse yüzde 50’denfazlasındabüyük bir fiyat rekabetininyaşanıyor olması. Diğer bir ifade ile Amerika’da satılan 2 üründen biri Türkiye’nin fiyat yakalayamadığı kadar ucuz.Türkiye bu pazarda Çin, Bangladeş gibi ülkelerle rekabette zorlanıyor.

Pazarın en pahalı, lüks yüzde 10'luk bölümünde de Türkiye rekabetçi değil, Türkiye ancak merkezde yer alan yüzde 40’lık bölümde rekabetçi olabilir. Bu alanda yer almak içinyapılması gereken birim satışve pazarlama masrafları ucuz pazardaki dilimegöredahayüksek. Çinli ve diğerucuz ürünüreten firmalar, ucuzüründekirekabetçiliklerini kullanarak bu alanda da daha avantajlı konuma geliyorlar.

Çünküucuzürünleulaştıklarımüşteriyedahapahalıürün kategorisinde de mal satıyorlar. Bu nedenle doğrudan müşteriye ulaşmaya imkân veren e-ticaret satışları,Türk firmaları için çok değerli pazara giriş imkânı sunuyor.Zaten şu an toplam ABD perakende pazarınınbirçok kategoride yüzde 30’unu ifade eden e-ticarettevarlıkgösterenfirmaların konvansiyonel alıcılara da ulaşmaları daha kolay oluyor.

Yukarıda anlattıklarımız kapsamında Amerika'ya ürün satmak isteyen her firmanın çok iyi “ürün-pazar uyumu” ve fiyat analizi yapmaları büyük önem taşıyor.Akdeniz Amerikan Ticaret Odasıbu kapsamda özgün bir bilgi birikimi ve deneyimiyle birçok lider Türk firmasına da danışmanlık hizmeti sağladı.www.tradechamber.us
Geçmişyıllarakıyasla, Amerika’da e-ticaret’terekabetçi olmak için de Türkiyeölçeğinde ciddi yatırımlar gerekebiliyor. Amerika'da şirket kurmak vebanka hesabı açmaktan, depo-lojistik organizasyonu oluşturmaya kadar bütün bu gerekli kalemlerde Türk firmalarına aracı kurumlar tarafından danışmanlık destekleri sağlanıyor.

Türk firmaları,Amerika e-ticaret pazarına ilgi gösterdikleri ve doğru planla ilerledikleri takdirde, Türkiye'ninihracatında muazzam artışlar yaşanması öngörülüyor.Böyle bir yaklaşım şu an Türkiye'nin 10 milyar dolar düzeyinde olan ihracatını çok kısa sürede katlayabilecektir.


Türkiye'deki E-ticaret’in Devleri:Hepsiburada, Getir Ve Trendyol…
Pandemi sonrası, Türkiye’de en fazla yatırımı alan girişimlertartışmasıze-ticaret alanında oldu. Bu Türkiye’nin teknolojide en rekabetçialanınında e-ticaret olduğunungöstergesi. Hepsiburada Amerika’da halka açıldı, Trendyol ve Getirbüyükölçüde Amerika merkezli girişim sermayelerinde yatırımaldı. Ayrıcaözellikle giyim perakendesinde büyük gruplar Avrupa e-ticaret pazarındavarlıklarını ciddi şekildebüyütüyorlar.
Bütün bunlar Türk e-ticaret şirketlerininAmerika’da da rekabetçiolabileceğineişaret ediyor. Bu platformlar Amerika pazarına girdiklerinde, Türkgirişimci ve markalarıiçinçokönemlisatış kanallarıolacaktır.  Bu yolculuk için firmaların hem iş anlamında hem de idari olarak doğru yapılandırılmaları önem kazanmaktadır. Doğru bir yapıda Amerika'da şirket kurmak, banka hesabı açmak, muhasebe yönetimini sağlıklı yapmak başarılı olmak için anahtar nitelikte.

Amerika'daki Online Pazaryeri Alternatifleri: Nordstrom, Etsy, Macy's vb.

Türkiye’de yeni nesil girişimcileracısından en popülergirişimlerinbaşındaAmazon’da satış yapmak geliyor. Amerika’da online perakendenin payıbirçokürün kategorisinde yüzde 30’lara ulaştı. Pazara e-ticaretle girmek çok daha kolay ve bu oyunun başında da Amazon geliyor…

Bu nedenle girişimcilerimiz artık Amazon’a akın ediyor. Ancak hâlihazırdaAmerika e-ticaretpazarındabüyük bir dönüşümyaşanıyor ve şirketlerimizin burada rekabetçi olabilmesiiçin tek bir platforma bağlı kalmak yerine birden fazla e-ticaret mecrasındasatış yapmaya yönelik aksiyon almaları gerekiyor.

Kuşkusuz Amerikan istatistik kurumunun verilerine göre bu yıl 900 milyar dolara ulaşacak ABD e-ticaret pazarındaaçık ara en dominant oyuncu Amazon. Ana ürün kategorilerinde Amazon’un toplam e-ticaret perakende satışlardaki payı yüzde 40’ı geçiyor. Bütün bunlararağmen, Amerikalı ve uluslararası ciddi satıcılar Amazon dışındafarklı platformlarda satışiçin de strateji geliştiriyorlar.

Sektörlerinegöre ilk akla gelen platformlar: Walmart,Ebay, Etsy,Wayfair, Macy’s, Nordstrom, Kohl’s…
Buradan anlaşılması gereken firmalarınönemlibölümünün Amazon’da varlıklarını devam ettirirken kendilerine uygun alternatif e-ticaretplatformlarında da satışyapmaya başladıklarıdır. Bu durumun başlıca nedenlerini özetlersek:
  • Amazon algoritmasındaen kritik unsur fiyatlandırmadır.  Amazon’da fiyat anlamındaürününüzçokrekabetçideğilse ve ciddi reklam bütçesiayıramıyorsanız kâr etmeniz oldukça zor. Türk firmaları aktardığımız üzere Amerika’da pazarın neredeyse yüzde 50’den fazlasını ve Amazon’da yüzde 75’lik dilimi ifade eden dip fiyat rekabetinde yoklar. O nedenle Türk firmalarının fiyat tutturabilecekleri Etsy, Macy’s, Nordstrom gibi yukarıda belirtilen alternatif pazaryerlerini de ilk günden hedeflemeleri gerekiyor.
  • Amerika’da e-ticaret’in hacmi de büyürken Amerika’da diğerbirçoksektör ve işte olduğu gibi belirli bir hacmin altında e-ticaret operasyonlarınınkârlılıkyakalamasızorlaştı. Bu nedenle mümkünolduğuncafazla platformda yer almaları gerekiyor.
  • Aslında konvansiyonel satışmağazaları olan her biri milyarlarca dolarlıksatış yapan Kohl’s, Nordstrom, Macy’s gibi gruplar açtıkları online mağazalarındayüzlerce markaya satışimkânısağlıyor. Bu gibi mağazagrupları klasik mağazalarınınyüzde 30’unu kapatırkenNordstorm,Macy’s gibi mağazalarda toplam satışlardaonline’ınpayıyüzde 50’ye yükseldi. Bu nedenle klasik birçokmağazabüyük online yatırım sürecinde ve bu süreçte satıcılara cazip dropshipping programları sunuluyor.
  •  
  • Türkiye Şirketleri İçin 2022'de Amerika'ya İhracat Vakti
Türkiye şirketleri için ABD pazarı mavi okyanus...
Bütün bu nedenlerle, Türk girişimciler çoklupazaryeri modeline uygun ve ciddi hacimleri hedefleyen iş stratejileri ile Amerikan e-ticaret pazarına girmelidir. Girişimcilerimiz için ABD pazarındaki fırsatları anlamak için hazır giyim sektöründeki verilere bakabiliriz. Hazır giyim hem Amerika’da en büyük iki e-perakende kategorisinden biri hem de Türkiye’nin dünyada rekabetçi olduğu sektörlerden. Ayrıca hazır giyimdeki metrikler Amerika’dakidiğer birçok dayanıklı ürün kategorisinde de geçerli.

Amerika’da hazır giyim pazarının büyüklüğü 350 milyardüzeyinde ve bu rakamın yaklaşık 140 milyar doları online olarak gerçekleşiyor. Bu bölümde sadece online pazarı analiz edeceğiz. Türkiye Amerika’daki online pazarın yalnızca yüzde 40’ında rekabetçi olabilir. Bu da 56 milyar dolarlık bir potansiyel anlamına geliyor.
Türkiye’nin bugün toplam ABD hazır giyim pazarından aldığı pay ise sadece yüzde 1 civarında. Bu durumun en önemli nedeni firmalarımızın önemli bölümünün özellikle Amerika e-ticaret pazarında sonuca ulaştıracak pazaraözgü bilgilerinin sınırlı olması. Özellikle “ürün-pazar uyumu” ve Amerika’da maliyet kontrolü, stok ve depo yönetimi konularında bilgi eksikliği söz konusu.

Ayrıca firmalarımız sadece Amazon’a odaklanmış durumdalar.
Yukarıda aktardığımız unsurlardan fiyat meselesini bir kez daha vurgulamak gerekli. Amazon fiyat rekabeti odaklı bir pazaryeri ve Türkiye firmaları bu alanda yeterince rekabetçi değiller. Bu nedenle diğer alternatif platformlardan kendilerine uygun olanları da hedeflemeliler.

Amerika’daki platformlarda ürün satabilmek için firmaların Amerika'da şirket kurmaları ve az adet de olsa stok tutmaları gerekiyor. Özel olarak bu amaçla faaliyete geçirilmiş olan Akdeniz Amerikan Ticaret Odası, Türkiye ve Amerika'da yerleşik muhasebecileri, avukatları ve danışmanları ile Türkiye'deki firma yetkililerinin Amerika'da fiziki olarak yasal bir temsilcilik görevi yaparak, firmaların bütün bu işlemlerini takip etmelerine imkân sağlıyor.
 
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
“Kadın İçin Taşıyoruz” projesine ödüller
“Kadın İçin Taşıyoruz” projesine ödüller
SEVİL DOLMACI ART GALLERY ve BODRUM LOFT’TAN GÖRKEMLİ DAVET
SEVİL DOLMACI ART GALLERY ve BODRUM LOFT’TAN GÖRKEMLİ DAVET