Ağbal: Gerekirse para politikasını daha da...
Reklam
Reklam

Ağbal: Gerekirse para politikasını daha da sıkılaştıracağız

Ağbal: Gerekirse para politikasını daha da sıkılaştıracağız 2021 Para ve Kur Politikası metni tanıtım toplantısında konuşan Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, gerekmesi durumunda para politikasının daha da sıkılaştırılacağı mesajını verdi.

Ağbal: Gerekirse para politikasını daha da sıkılaştıracağız

Ağbal: Gerekirse para politikasını daha da sıkılaştıracağız 2021 Para ve Kur Politikası metni tanıtım toplantısında konuşan Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, gerekmesi durumunda para politikasının daha da sıkılaştırılacağı mesajını verdi.

Ağbal: Gerekirse para politikasını daha da sıkılaştıracağız
16 Aralık 2020 - 13:31

Ağbal: Gerekirse para politikasını daha da sıkılaştıracağız

2021 Para ve Kur Politikası metni tanıtım toplantısında konuşan Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, gerekmesi durumunda para politikasının daha da sıkılaştırılacağı mesajını verdi. Ağbal, "Kur seviyesini belirleme amaçlı alım satım yapmayacağız" dedi.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2021 Yılında Para ve Kur Politikası'na ilişkin toplantı sanal ortamda gerçekleştirildi. MB Başkan Naci Ağbal'ın toplantının ilk yarım saatlik bölümünde sunum yaparken sonraki bölümde ise soruları yanıtladı.

Toplantı boyunca iletişim ve şeffaflık konularına sık sık değinen Ağbal, fiyat istikrarının Merkez Bankası'nın öncelikli hedefi olduğunun hatılattı. Enflasyonla mücadele için TCMB'nin elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacağı mesajlını yineledi. Gerekli olduğu durumlarda para politikasını daha da sıkılaştırabileceklerinin altını çizen Ağbal, 2021'de temel politika aracının repo faizi olacağını vurguladı. Ağbal, faiz koridoru ve 2020'de sıkça kullanılan geç likidite penceresinin gelecek yıl politika aracı olarak kullanılmayacağını dile getirdi. 

Merkez Bankası'nın rezervleri hususunda artırıcı hamlelerin yapılacağına değinen Ağbal bu hususta döviz alım satım işlemlerinin gündeme gelmesi durumunda dahi kurların yönünü belirleyecek düzeyde olmayacağını ifade etti. Rezervler konusunda reeskont kredilerinin destek vermeye devam edeceğini
belirten Ağbal, bu desteğin 2021'de 21 milyar dolar olmasını beklediklerini açıkladı. 

Ağbal'ın sunumundan satır başları: 

* Politika yapıcı kurumların uygulayacağı politikaları kamuoyu ile paylaşmaları şeffaflığı ve öngörülebilirliği artırmakta kamuoyu ve haydaşların kararlarına referans olmaktadır. 2021 TCMB' nin uygulayacağı para kur ve likidite politikalarının çerçevesini belirlemektedir.

* Hazırlarken, geçmiş dönem uygulamalarımızı gkapsamlı şekilde gözden geçirdik. Bilançomuz ile para ve likidite politikası araçlarının kullanım biçimlerini ve sonuçlarını değerlendirdik. İlgili birimlerimizle uzun çalışmalar kapsamlı analizler yaptık. Ayrıca farklı kurum ve sektörlerden temsilciler akademisyenler ve diğer paydaşlarımızla görüş alışverişinde bulunduk. Ortaya çıkan bu politika dökümanı tüm bu çalışmaların sonucudur.

* 2021 yılında yol haritasını oluşturan bu politika çerçevesini çok önemsiyoruz.

"Gerekirse, politika duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız"

* Birikimli maliyet etkileri emtiadaki artış enflasyon beklentilerindeni riskler enflasyon üzerindeki
görünümünü koruyor yukarı önlü risk oluşturuyor. Salgına bağlı küresel risk iştahı ücret politikası
belirsizlikler
enflasyonun seyri bakımından öne çıkıyor. Bu riskler ile mevcut enflasyon görünümü ilave riskler 2021 yılında sıkı ve kararlı bir duruş sergilemeyi zorunlu kılıyor. Bu çerçevede para politikası kararlarımız fiyat istikrarı önceliğinde alınacak. Enflasyondaki riskleri dikkate alarak efnlasyonu düşürme kodağında alarak rkararlılılkla uğrayacağız. Gerekirse, politika duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız .
Enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak kalıcı düşüyşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü işaretler oluşana kadar kararlılıkla sürecek.

Enflasyon hedefi yüzde 5 olarak  korundu

* Enflasyon hedeflemesi rejimini kararlılıkla uygulayacağız. Yüzde 5 enflasyon hedefi korundu.
Hükümetle birlikte belirlenen üzerinmize düşen sorumluluğun farkındayız. Orta vadeli patikayla uyumlu hedefe kademeli yaklaştıracak şekilde uygulayacağız. Ekim enflasyon raporundaki yüzde 9,4 tahmin hedefine ulaşma kararlılığı içindeyiz. Efnalsyon hedeflemeis rejimi gereği sıkılık düzeyini bu tahmin
hedefiyle uygun belirleyip uygulayacağız.

* Sade şekilde belirlenecek ve uygulanacak temel politika aracı repo faizi olacak. Gecelik faizlerde gün içi oynaklığı faiz korirdoru ve geç likidite penceresi politika aracı olarak kullanılmayacak.

* Zorunlu karşılıklar ile diğer TL döviz likidite araçları etkin bir şekilde kullanılacaktır.

"TCMB, kurların yönünü belirleyecek döviz alım ya da satım işlemi yapmayacak"

* APİ portföyünde 202021 16.2 milyar lira için yeniden alım yapılmayacaktır. Nominal portföy büyüklüğü işsizlik sigortasından alınan dahil azami nominal 64 milyar lira seviyesi olarak belirlenmiştir. Önümüzdeki dönemde dalgalı döviz kuru rejimi devam edecektir. Kurlar serbest piyasa koşullarında arz ve talep dengesine göre oluşacak. TCMB olarak kurların yönünü belirleyecek şekilde döviz alım ya da satım işlemi yapılmayacaktır. Sağlıklı işleyiş açısından döviz arz ve talep yakından takip edeceğiz. Kurlarda ekonomik temellerden kopuk aşırı dalgalanmalar görürsek alış ya da satış yönünde müdahalede bulunulacaktır.

"Reeskont kredileri, döviz rezervlerine destek vermeye devam edecek"

* Döviz rezervlerimizin kademeli yükselişini planlıyoruz. Reeskont kredileri destek vermeye devam edecek. 2021'de 21 milyar dolar olmasını bekliyoruz. Rezerv biriktirme amacına yönelik diğer araçları şeffaf plan dahilinde uygun koşullarda kullnacağız. Cari işlemler dengesi ve finans hesabındaki gelişmeler ile ters para ikamesi sürecini yakından takip ediyoruz. Sermaye girişlerinin güçlü hale gelmesi yerlişiklerin dolarizsayonun tersine dönmesi, döviz alım ihalesi için önemli işaret olacak. Bu alanda uiygun koşulların oluşması için enflasyon beklentisinde kalıcı ve ikna edici dzüelme ve risk piriminde iyileşme gerektiğinin bilincindeyiz.

Para politikası kurulu 2021 yılında 12 toplantı yapacak. Ppk iletişimin şeffaflık öngörülebilirlik doğrultusunda güçlendirmek en önemli çabamız olacaktır. Temel iletişim politikasım duyurular ve enflasyon raporudur. Tbmm plan ve bütçe komisyonunu bilgilendirme toplantılarımızı yapacağız. Diğer alanlardaki sunum ve konuşmalar da önemil iletişim aracı olacak. Paydaşlarla iletişimin artırılması da önemil olacak . yatırımcı analist ve ekonomistlerle yapılan teknik içerikli toplantılara devam edeceğiz. Reel sektör temsilcileri ve stklarla birayarya gelip politikaları onlarla paylaşacağız.

"Yatırımcı, analist ve ekonomistlerle toplantılar devam edecek"

* Para politikası kurulu, 2021 yılında 12 toplantı yapacak. İletişimi şeffaflık öngörülebilirlik doğrultusunda güçlendirmek en önemli çabamız olacaktır. Temel iletişim politikası, duyurular ve enflasyon raporudur.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirme toplantılarımızı yapacağız. Diğer alanlardaki sunum ve konuşmalar da önemil iletişim aracı olacak. Paydaşlarla iletişimin artırılması da önemil olacak. Yatırımcı, analist ve ekonomistlerle yapılan teknik içerikli toplantılara devam edeceğiz. Reel sektör temsilcileri ve STK'larla bir araya gelip politikaları onlarla paylaşacağız.

* Fiyat istikrarı konusunda üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Güçlü bir politika koordinasyonuyla bütüncül yaklaşımın farkındayız. Enflasyon farkındalığının artırılması ve tüm paydaşlarlca sahiplenmesini önemli görüyoruz. Serbest piyasa mekanizmasının etkin işleyişin makro ve fiyat istikrarı için önemli ön
koşul olduğunun altını çizmek istiyorum.

Enflasyondaki oynaklığın azaltılması için uygulanacak politikalar da büyük önem arzediyor.

* Fiyat istikrarının orta ve uzun vadeli kazanımlarına odaklanarak para politikasında kararlılıkla sıkı duruş sergileyeceğimiz enflasyonu düşürerek fiyat istikrarı kazanımları elde edeceğimiz bir yıla giriyoruz .ekonomideki tüm geliyşmeleri enflasyona etkisi nedeniyle değerlendirecek ve politika duruşumuzu fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda belirleyip uygulayacağız.

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

Soru: Merkez Bankası’nın bugüne gelene kadar uyğuladığı politikaların yanlışlarını düzelttiniz ama bu kararları alanaynı heyet orada oturuyor.

Aynı üyeler devam edecek mi? "Enflasyon tahminini işaret ederek yüzde 9,4 hedefi değil
enflasyon tahminini tutturmaya çalışacak, MB güçlü göstergeler oluşana kadar devam edecek" dediniz.
Güçlü göstergeler nedir? Şeffaf şekilde açıklanmaya devam edecek mi?

Hükümet ile birlikte belirlenen yüzde 5 enflasyon hedefine bağlıyız. Bununla ilgili 2023 yılı itibariyle tüm merkez bankası araçlarını kararlı şekilde kullanarak bu hedefi yakalamak için olağanüstü çaba sarfedeceğiz. 100’üncü yılda yüzde 5 enflayon heedfinin elde edilmesi ve istikrar kazanması bizim açımızdan önemli misyon. Yüzde 9,4, 2021 için belirlenen ara hedef niteliğini taşıyor TCMB olarak bugün de yüzde 5 hedefine varana kadar belirlemiş olduğumuz patika içinde ara hedefleri gösterge olarak paylaştım. 2021 yılsonu yüzde 9,4 tahmin hedefi mutlaka takip edilmesi gereken elde edilmesi gereken ara hedef niteliğinde. Tüm araçları kullanarak etkili bir politika duruşu sayesinde de bu hedefi oluşturacağız.

"Swap işlemleri kamuoyu ile paylaşılacak"

TCMB önümüzdeki dönemde her bakımdan faaliyetleriyle ilgili daha şeffaf öngörülebilir bir çerçeve oluşturacak. Bu anlamda çalışmaları başlattık, swap işlemleri dahil olmak üzere kamuoyuna paylaşılması gereken talep edilen farklı frekanslarda hangi verileri paylaşabiliriz. Çalışmaları yakın zamanda tamamlayacağımızı, sizin ifade ettiğiniz swapı daha yakında başlayacağız.

TCMB olarak göreve başladığım ilk andan itibaren yoğun bir gayretle ajandamıza uygun olarak yoğun bir mesai çalışma sürdürüyoruz. Bu çalışmaların önümüzdeki süreçte artarak devam etmesini önemli görüyoruz.

Kanunda ifade edilen fiyat istikrarı hedefini yakalama konusunda kurumsal olarak tüm mensupları bu bilinç ve yaklaşımda bu hedefe yönelik çaba gösterecek. Ben de başkan olarak tüm ekiple beraber bu çalbaları artıracağız.

SORU: Rezerv birikimi ile ilgili şeffaf şekilde plan dahilinde güçlüendirmeye çalışacağız belli bir plan mı açıklanacak araçlarla ilgili detay alabilir miyiz?

Diğer bütün paydaşlarla önümüzdeki süreçte yakın ve sık toplantılar gerçekleştireceğiz. Hedefi, yapmak istediklerimizi paylayacağız, sizleri dinleyeceğiz, sizlerin ifade edeceği görüş ve önerileri alacağız. Bunları dikkate alan yaklaşımla yoğun gayret sarfedeceğiz.

2021 yılında TCMB döviz biriktirme rezervlerini artırma ile ilgili bir amaç öngördü. Bunu belirli plan dahilinde önceden açıklayarak şeffaf şekilde açıklayacağız. Daha detaylı çerçeveyi de önümüzdeki süreçte paylaşacağız. TCMB’nin döviz rezervi biriktirme amacı ile dalgalı kur rejiminin oluşturduğu kur düzeyi arasında etkileşim olmamasına özen göstereceğiz. Reeskont kredi dönüşleri kanalından 21 milyar dolar gelişi rezerv katkısı var.

Diğer tarftan döviz alım ihalelerini de ölçütler çerçevesinde döviz arz ve talep gelişmelerine bağlı olarak belirleyeceğiz. Ters dolarizasyon ikamesi gelişmelerini yakından izleyeceğiz.
Yurtdışı gelişmlerinin kalıcılığını gücünü izleyeceğiz. Tüm bunların üstünde enflasyonun hızlı şekılda düşürülmesi, fiyat istikarının sağlanması bu amaç etrafında realize ettikçe enflasyon beklentisi ve risk primi aşağıya gelecek. Beklentileri olumlu etkilediği için TL varlıkların cazibesi artacak.
O dönemlerde piyasanın döviz arz ve talebinin sağladığı koşullarda rezerv biriktirme politikasını hayata geçireceğiz.

Soru: Kasımda faizi artırdığnız enflasyonu görmemiştiniz ve yukarı yönlü gelişme için bir uyarınız olmuştu. Gerçekleşme beklentilerinizle uyumlu muydu? Eğer öngörmediyseniz son enflasyon gelişmeleri öncü göstergeler sizin orta vadeli görünüme ilişkin beklentiyi değiştiriyor mu? Patikayı revize edecek misiniz?
Para politikası duruşunuzun yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?

PPK olarak, kasım toplantısından önce teknik birimlerimizden kapsamlı analiz ve değerlendirme aldık. TCMB piyasadaki fiyat haraketlerini önden ve yakından izliyor. Bu çalışma sonucunda ortaya çıkan veri seti buna dayalı oluşan tahminler ve modeller PPK’nın dikkatine getirilmektedir. Döviz kuru oynaklıklarına bağlı fiyatlarda yukarı yönlü hareketin olduğunu PPK'da ifade ettik. Geçci nitelikte olduğu PPK’nın dikkatine getirildiği için kasım kararını bu değerlendirmeler altında yaptık.

Her PPK kararı öncesi teknik çalışma bilgilendirmelerini aldıktan sonra yeni gelen verilerin işaret ettiği enflasyon eğilimlerini, risklerini dikkate alarak politika duruşunu belirleyeceğiz.

TCMB için 2021 önemli bir yıl. Enflasyonun hızlı şekilde aşağı düşürülmesi yüzde 5 enflasyon hedefine varılması noktasında ciddi anlamda politika bakımından sıkı duruş göstereceğimiz yıl olacak. İhtiyatlı, basiretli bir para politikası duruşu göstermenin önemli olduğunu düşünüyoruz.
Önümüzdeki PPK'larda da bu duruşla oluşturacağız.

SORU: Bu kadar şeffaflığı vurgularken ve maliyet enflasyonu nedeniyle enflasyon hedeflerinde neden revizyon düşün müyorsunuz? Ara revizyon olabilir mi?

Enflasyon hedeflemesi rejimi içinde TCMB enflasyon patikası belirlemiş olduğu ara tahmin hedefleriyle ilgili çalışmalarını kamuoyu ile paylaşıyor. Bir sonraki enflasyon raparou ocakta paylaşılacak.
Hem geriden gelen birikimli maliyet etkileri var hem de 4. çeyrekte devam eden talep tarafındaki ısınma etkileri var. Emtia fiyatlarında yukarı yönlü riskleri görüyoruz. Hem de 2021 ylılında küresel ve ekonominin yerel dinamiklerine ilişkin yukarı veya aşağı yönlü riskler var.

Gelirler politikası yönetilen, yönlendirilen fiyatlarla ilgili kararlar var. Tüm bunları göz önünde bulundurmak suretiyle ihtiyatlı yaklaşımla ocak enflasyon raporunda bunları değerlendireceğiz.

Ama tüm bu değerlendirme önümüze veriler olarak o dönem itibariyle veri setine göre olacak. Peşinen söylemem lazım, enflasyon eğilimini aşağı çekecek olan esas güç TCMB'nin araçlarını güçlü ve kararlı şekilde kullanması elimizdeki araçları en güçlü şekilde kullanaceğız.

Aktarım mekanizması üzerinden politika faizinin ikincil piyasa faiz oranları gerek varlık fiyatları, gerek beklentiler gerek döviz kuru kanalından yapacağı etkileşim üzerinden yurtiçi talebin özellikle ithalat fiyatlarının ve finansal istikrarın oluşturacağı çerçeve olacak. Proaktif ve araçları uygun şekilde doğru düzeyde kullanılma enflasyon eğilimlerini aşağı çekecek gücümüz olacak.

Araç bağımsızlığı dahilinde TCMB, elindeki araçları güçlü şekilde kullanacak.

Doviz pozisyonunda azalma hızlanmaya başlarsa TCMB ile yaptığı swap ihalelerinde bir azalma görebiliriz. Bu durumda net rezervlerde azalma olabilecek uygun zaman dediğiniz bir nokta olabilir mi? Böyle bir akım olması durumunda doğrudan müdahaleyi mi seçersiniz?

Konuşmamda kısmen değindim önümüzdeki süreçte TCMB fonlama ihtiyacını karşılamaya devam eedcek. Gelişmeler de ona işaret ediyor. Cari denge finansmanında daha olumlu çerçeve gelişecek iç talep özellikle kredi kanalı daha ılımlı görünüm arz edecek. Fiyat istikrarı hedefini sağlama yönünde gösterdiğimiz kararlı tutum ve güçlü politika neticesinde risk priminin aşağı gelmesini ve özellikle fiyat istikrarı ve enflasyonun düşüşünü gören vatandaşların ters dolarizasyonu başlatmasını bekliyoruz.

Yurtdışı yerleşiklerin de TL cinsi varlıklara yönlendirğini görüyoruz. 2021 içinde bir taraftan döviz rezervini artırma amaçlı gelişmeleri artırmak için dikkatli şekilde kullanacağız. Piyasadaki döviz arz ve talebi gelişmeleri TCMB'ye döviz rezervini biriktirmek için imkan oluşturacak, döviz alımlarının önünü açacak gelişmeler. 2021 bankalarla swap işlemlerini yapmaya devam edecek. Bankacılık sektörü ile çok yakın çalışma ortamımız var.

Likidite yönetimi bakımından sürdürülebilir ve sağlıklı kılacak tüm araçları kullanmak suretiyle riskleri yönetebileceğimizi düşünüyoruz.

SORU: Döviz rezevrleri eksi 50 milyar dolar. Bu tutarlar doğru mu bu satış neden yapıldı? Yabancı net şekilde TL’ye girişleri var, lokallerin 7 milyar dolar alımı var. Bu iki yatırımcı grubunun farklı adım atmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

TCMB döviz ve altın işlemlerine ilişkin paylaşılan günlük haftalık yalık veriler var. Bu çerçevede TCMB fonlama ihtiyacını da belirleyen bir şekilde buradan işlemleri çıkarmak mümkün. 2020 içinde ortaya çıkan gelişmeleri piyasaların bu şekilde takip ettiğini biliyorum. Şeffaflıkla ilgili ifade ettiğim husus son derece önemli. TCMB işlemlerine ilişkin olarak tereddütleri gidermek, yatırımcının kamuoyunun bilgilenmesini sağlamak amacıyla şeffaflık politikasını nasıl geliştirebiliriz diye çalışma başlattık. Ocak ile birlikte şeffaflık adımları atmış olacağız. Farklı dökümanlarda yer verilen verilerin yıllık aylık günlük frekansta yayınlanmasına başlamış olacağız. Bu bilgileri sizlerle paylaşacağız.

TCMB olarak piyasadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Son bir ayda yabancıların Türkiye'ye yönelik para girişlerinde önceki yakın vadeye göre yukarı yönlü gelişme olduğunu görüyoruz. Yurtdışı yerleşikler farklı kanallardan Türkiye'ye gelip yabancı para varlıklarını TL’ye çevirip yatırım yapıyorlar. Ekonominin sağlıklı yapıya kavuşması bakımından ülkenin ihtiyacı tasarrufların karşılanması son derece önemli.

Atılacak doğru adımlar ve politikalar sürdükçe yabancıların ilgisinin artarak devam edeceğini düşünüyoruz.
Özellikle yurtdışından gelen yatırımların artması ve vade yapısının uzaması ekonominin risk algısını aşagğı çekecek, güven artıracak. Bu konuda önümüzdeki dönemde de gerek TCMB olarak ortaya koyacağımız sıkı politika duruşu ve eşgüdümü altında atılacak diğer politika adımlarıyla birlikte güçlü şekilde artacağını düşünüyoruz. Yurtiçi yerleşiklere geldiğimizde ise hepimizin malumu iki farklı grup var. Biri şirketler kesimi şirketler kesiminin kısa vadede özellikle ileriye dönük yükümlülüklerini yerine getirme amaçlı piyasaya gelecek, yabancı varlıkları talep edeceğini düşünüyoruz.

Piyasanın sağlıklı oluşması açısından doğru gelişme, kritik olan hane halklarının önümüzdeki dönemde tasarruflarını TL varlıklarını yatırması. En büyük görev bize düşüyor, enflasyonla sıkı mücadele edeceğiz. Eenflasyon beklentileri aşağıya geldikçe vatandaşlarımız yurtdışı yerleşikler TL değerinde oluşacak gelişmeye göre tasarruflarını TL varlıklara yönlendirecek.
Ters dolarizasyon bir miktar zaman alsa da burada esas görev bize düşüyor.
Biz doğru işler yaptıkça vatandaşlar da TL varlıklarına doğru tasarruflarını kaydıracak.
Önümüzdeki dönemde yabancı ve yerli yatırımcıların TL varlıkların daha ön plana
çıkacağını düşünüyoruz.

SORU: Geçen ayki faiz toplantısı öncesindeki öngörülerinize kıyasla kasım enflasyonu ve aralık verilerine bakarak enflasyonun öngörülere göre nereye düşüyor? Beklemek için zaman var mı enflasyon
tahminlerden daha hızlı yükseldi? Cumhurbaşkanının para ve ekonomi politikasıyla ilgisini biliyoruz.
Bu konudaki düşünceler değişti mi? Net bir şekilde siyasetten aldığınız destek mi var?
Sözleriniz çok daha Ortodoks... Sayın başkan, 6 ay sonra siyasetle ters mi düşecek?

Konuşmamda da ifade ettim TCMB olarak enflasyonla ilgili fgelişmeleri yakından izliyoruz. Teknik birimler sürekli şekilde saha çalışmasını yürütüyor. Buradan ortaya çıkan sonuçlar her PPK öncesinde PPK
dikkatine getiriliyor, değerlendiriliyor, analiz ediliyor. PPK kararları da bu teknik çerçeve içinde ifade edilene göre oluşuyor. Cevabı 2020 yılının son PPK toplantısı sonrasındaki konuşmamda ifade ettim.
Para politikası kurulu kararı metni ile paylaşacağız, sonra özetleri yayınlayacağız.
Ardından enflasyon raporu yayınlanacak ocakta tüm bu gelişmeleri paylaşacağız.

Benim politik konuda değerlendirme yapmam doğru olmaz. Kamu görevlisi olarak benim vazifem tanunda yer alan fiyat istikrarı amacı ve görve doğrultusunda gece gündüz çalışmak. Günlerdir çalıştığımız büyük emek verdiğimiz çalışmayı paylaştık.

TCMB'nin enflasyona fiyat istikararına bakışı ve yaklaşımı, araçları, hangi stratejik ölçekler çerçevsende olacağını, öncelik ve riskleri teker teker paylaştık. Bu bizm yol haritamızdır. Önümüzdeki dönemde alacağımız kararların temellerini oluşturacak. Büyük bir sınav. 2021 sonu geldiğinde oluşturulan tahmin ehedfine varmak elimizdeki araçları kullanmak zorunda olduğumuzu ifade etmiştim.

Bu çerçevede yolumuza devam edeceğiz. İş odaklı yaklaşımım olduğu herkes tarafından bilinir.
Tüm görevlerde de rasyonel, doğru, gerçekçi bir yaklaşımı hep kendime prensip edindim.
Diğer taraftan bir işe girişmişsek, bir hedef koymuşsak, burada herkesi inandırarak aynı hedefin içine
alarak yolumuza gidilmesi gerektiğini biliyorum. Böyle bakıyorum. Önümüzde önemli süreç var en doğru şekilde sizlerle etkili iletişimle doğru şekilde yönetmenin gayreti içinde olacağız.


YORUMLAR

  • 0 Yorum
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay: Asgari ücret 45 yıla bedel olacak
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay: Asgari ücret 45 yıla bedel...
TARIM DIŞI İSTİHDAM SONRASI İLK FİYATLAMALAR
TARIM DIŞI İSTİHDAM SONRASI İLK FİYATLAMALAR