8 Mart’ta“KadınlarDenizde” İstanbul...
Reklam

8 Mart'ta“KadınlarDenizde” İstanbul Boğazı'ndaKadınDenizcilerBuluşuyor

8 Mart'ta“KadınlarDenizde” İstanbul Boğazı'ndaKadınDenizcilerBuluşuyor SheFarersPlatformu, buyıl 8 Mart DünyaKadınlarGünü'nüfarklıbiretkinliklekutlamayahazırlanıyor.

8 Mart'ta“KadınlarDenizde” İstanbul Boğazı'ndaKadınDenizcilerBuluşuyor

8 Mart'ta“KadınlarDenizde” İstanbul Boğazı'ndaKadınDenizcilerBuluşuyor SheFarersPlatformu, buyıl 8 Mart DünyaKadınlarGünü'nüfarklıbiretkinliklekutlamayahazırlanıyor.

8 Mart'ta“KadınlarDenizde” İstanbul Boğazı'ndaKadınDenizcilerBuluşuyor
18 Şubat 2020 - 19:16

8 Mart'ta“KadınlarDenizde”  İstanbul Boğazı'ndaKadınDenizcilerBuluşuyor
 
SheFarersPlatformu, buyıl 8 Mart DünyaKadınlarGünü'nüfarklıbiretkinliklekutlamayahazırlanıyor.
 
TMMOB GemiMakineleriİşletmeMühendisleriOdası (GEMİMO) tarafından 2016’dan buyana her yılkutlanan 8 Mart DünyaKadınlarGünü’nübuyılSheFarersPlatformu “Yakamoz: Deniz veKadınSempozyumu” ile “KadınlarDenizde” mottosualtındakutlamayahazırlanıyor.

Her seneolduğugibibusene de denizciliksektörünün her alanındankadınıbirarayagetirerekeşsizbirorganizasyonaimzaatmayolundaolduğunuduyuranSheFarerskadındenizciPlatformu, busenebir ilk gerçekleştirerekdenizcilikcamiasını “denize” davetediyor.
Denizcilik sektörününtekveenbüyükkadınorganizasyonuolan “Yakamoz”, SheFarersPlatformuilebusene 8 Mart DünyaKadınlarGünü’neözelbüyüksürprizleriçerenorganizasyonunu İstanbul Boğazı’ndatarihleiçiçekutlamayahazırlanıyor.

Uluslararasıcamiadansürprizkatılımcılarınyeralacağıbuorganizasyon 8 Mart Pazargünüteknedekahvaltıilebaşlayacak. Konuşmacıların panel oturumlarıveardındandenizciliksektörünün her alanındankadındenizcilerinyaşadığısektördekisorunların, eksikliklerinveçözümlerininyeralacağı 6 farklıkonuhakkında “SeaThonBeyinFırtınası” gerçekleştirilecek.
“SeaThonBeyinFırtınası”, denizciliksektöründekikadınlariçindahaiyikoşullarsağlanmasıadınafikirlerüretmeküzere 6 farklıbaşlıkaltındatoplanacak. Gruplar, verilenkonununzorluklarınıveyaproblemlerinibelirtmekveçözümlerihakkındatartışmakiçinserbestkürsüdesözsahibiolacaklar. Beyinfırtınasınıntamamlanmasınınardından, ekipliderlerifikirleritoplayacakvekonularhakkındakısabirsunumyapacaklardır. Herkesinsözsahibiolacağıbu “SeaThonBeyinFırtınası” oturumusonuçbildirgesidenizciliksektöründesözsahibiulusalveuluslararasıplatformlararaporolaraksunulacak.
 
GeçtiğimizyılikikadıngemikaptanıAyşe Aslı BaşakveHülyaGülertarafındansosyalgirişimolarakkurulan "SheFarersPlatformu" dahaçokkadındenizciyetiştirmeküzerementörlüğeodaklanıyor. UluslararasıalandaTürkkadındenizcilerindahafazlasözsahibiolması, tanınması, kariyerlerindedoğrurotalarçizilmesiveözellikleistihdamolanaklarınıniyileşmesiyleilgilisosyalgirişimcilikçalışmalarıdevamediyor. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)’nun desteğiyleprojeveetkinliklerinedevamedenSheFarersPlatformu, kısazamandadünyadenizcileritarafındantanınan, popülerbir platformhalinegelmeyedevamediyor.
 
“SeaThonBeyinFırtınası” etkinliğikonularıiseşuşekildeolacak:
  1. Denizdeyaşam: Gemideçalışırkenannelik, sosyalhaklar, kadınsağlığı
  2. Kotalıveyakotasız? Denizciliktecinsiyeteşitliğimünazarası
  3. Kadınstajyerler
  4. Cinsiyeteşitliğisavunucuları: Kadınlarıdestekleyenerkekler
  5. Denizcilik sektöründekadıngirişimciliği
  6. Kadındenizcileriçinmentörlük, kariyerrotasıveistihdamolanakları

YORUMLAR

  • 0 Yorum
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Kısa çalışma ödeneğine 4 günde, 7 bin başvuru
Kısa çalışma ödeneğine 4 günde, 7 bin başvuru
BDDK'dan taşıt ve tüketici kredi ertelemelerine ilişkin karar
BDDK'dan taşıt ve tüketici kredi ertelemelerine ilişkin karar