İHRACATTA KAYBEDENLER İÇİN:
Sezer Koyun

Sezer Koyun

Finans ve Finansman Çözümleri

İHRACATTA KAYBEDENLER İÇİN:

08 Ağustos 2019 - 22:25 - Güncelleme: 16 Aralık 2019 - 19:47

İHRACATTA KAYBEDENLER İÇİN:

Dış Ticarette Sürtünme Yaratan Unsurlar
İhracata yönelen KOBİ’lerimiz, rekabetçi istihbaratı stratejik bir heves ötesinde ve stratejinin olmazsa olmazı görmek durumuna gelmiştir.

Türkiye piyasasında ekonomik dar boğazın tam da ağırlık merkezinde sarsılan üreticilerimiz ihracata yönelirken bu noktada bazı riskleri göze alıp yönetmek durumundalar. 

Ticari rekabetçi istihbaratın önemi ivme kazanırken, ticari bilgide varolan değişimi takip etmek daha da büyük öneme sahip oluyor.

Dünyada gerçekleşen ticari akışlara, ürün ve hizmet yelpazesinde tek bir datadan genele kadar tüm çıktılara ilişkin güncel ve istatistiksel olarak erişim çok daha açık durumda. Bigdata kullanımının artması ve şeffaflık temelli etik yaklaşımla bazı ülkelerin gümrük kayıtlarına ulaşmak dahi mümkün. Güncellenen Türk Ticaret Kanununun ülkemizde getirdiği yenilikte olduğu üzere, uluslararası platformda firmalarla ilgili finansal bilgilere ulaşmanın yanında, sektörel yaklaşımda batan  ya da zor durumda olan firmaların detay bilgilerine ulaşmak yine büyük değişim.

Ticari bilgi kaynaklarına erişimin kolaylaşması ve bilgi indekslerinin güçlenmesi yanıltıcı bilgilerden KOBİ’leri uzak tutarken internetin de ticari bilgi araması yapılabilecek bir platform olarak gelişmesiyle bilginin, “hassaslık” ve “kesinliği”nin artması başka bir realite. Bu araçlarla doğal olarak ticari bilgiye ulaşma konusunda nitelikli Pazar Araştırmalarının sayısının artması, alert sistemleri ve yeni nesil rehberlerin doğuşu da izleniyor. 

Ticari bilgiye ulaşmakta yollar açılıyorken yine de ihracatta sürtünmeye sebeplerin de farkında olmak gerekmektedir: 
 1. Piyasalardaki en son değişikliklere ait verilerin her ülkede değişkenliği 
 2. Sektördeki değişimlerin ve güncel gelişmelerin anında monitorize edilememesi ve bazen öngörülememesi
 3. Gümrüklerdeki planlanan yasal değişikliklerin öngörülememesi; 
 4. Vergi oranları değişimlerinin zamanında bilinememesi ve değişiklik planlarının öngörülememesi
 5. Politik sürtünmelerin olası etkilerinin bilinmemesi ve öngörülememesi
 6. Yabancı yatırımların ithalatı daraltma eğiliminin bilinmemesi ve öngörülememesi
 7. Uluslararası Ticari Akış ve iç piyasa  İstatistiklerinin kesin ve mutlak olmayışı ve yorumlanmaya ve düzeltilmeye gereksinim duyması
 8. İç yasal mevzuat değişikliklerinin getirdiği engellerin önemi ve yeni değişikliklerin ne olduğunun bilinmemesi
 9. Kur oynamalarının ve etkilerinin öngörülememesi
 10. İç üretim ile fason üretimdeki değişimlerin öngörülememesi
 11. Lojistiğin etkileri ve değişikliklerin öngörülememesi
 12. Tarife dışı engeller, etkileri ve uygulama zamanın bilinmemesi
Rakabetçi istihbarat peşinde koşmanın da yolları var. İhracatta sürtünme kuvvetine yenilmek istenmiyorsa, kaynak ve strateji baştan ve sabırla hedeflenmeli.

Kolay olsaydı herkes başarırdı.


İhracat konulu bu makalede SayIn Yaman Koc'un “Ticari istihbarat ve Çağdaş İhracatın Stratejisi”, “Dış Ticarette Rekabet İstihbaratı”, “Dış Ticaret İstihbarat Kanalları” ve “Yeni Nesil Dış Ticaret İstihbaratı” başlıklı kitaplarından alıntılar yapılmıştır. Daha detaylı bilgi için okumanizi öneririz.
 

YORUMLAR

 • 0 Yorum