EKONOMİ VE EĞİTİM BAĞLANTISI
Reklam
Mustafa SOMAR / Kuzey Karolina / ABD

Mustafa SOMAR / Kuzey Karolina / ABD

ilk Etki

EKONOMİ VE EĞİTİM BAĞLANTISI

06 Ocak 2019 - 16:15

EKONOMİ VE EĞİTİM BAĞLANTISI 

Eğitim, modernleşme ve sosyal değişim arasında bir ilişki var mı ? Eğitim toplumda sosyal değişimi nasıl sağlar ? Modernleşme sürecinin oluşumunda eğitimin rolü nedir? Bunlar eğitim, sosyal değişim ve modernleşme arasındaki ilişkileri analiz ederken cevaplanması gereken birkaç soru. 
Eğitim, sosyal değişim sürecinde belirleyici bir faktördür.

Örgün eğitimin sosyalleşmenin ana ve önemli etkenlerindendir. Okul sadece okuma yazma ve diğer becerileri değil, aynı zamanda analitik düşünme metodlarını ve bilimsel davranış biçimlerini de öğretir. İçinde yeni değerler, tutumlar ve beklentiler barındırır.
Öğretmenler birer değişim ajanı olarak çocuklara yeni değerler katarlar. 

Eğitim, toplumdaki sosyal hareketliliği etkileyen önemli bir güçtür. İş ararken, istihdam piyasasında eğitimli kişiye önemli bir avantaj sağlar. Kişisel kabiliyet ve tecrübeye ek olarak, Nitelikli eğitimin daha iyi bir iş sağladığı söylenebilir.

Eğitim fırsat eşitliği ile ilgilidir. Bu temel gerçeği kabul ederken, tüm insanların, yetenek, beceri ve yeterlilik açısından eşit olmadığı gerçeği vardır ve Beteille’nin “ varoluş koşullarında eşitsizlik” dediği, hedeflerine ulaşmak için tüm insanlara eşit fırsatlar sağlanması gerektiğidir.
 
Modernleşme, çağdaş insan toplumunun en ezici özelliğidir. Özellikle Batı Avrupa toplumlarından gelen sosyal, ekonomik, eğitim ve politik sistemlerde bir değişim sürecidir.
Bilim ve teknolojinin unsurlarını içeren sosyal değişim ve toplumsal değerler, sosyal davranışlar üzerinde kapsamlı etkilere sahiptir. 

Rasyonalite birkaç kelimeyle tanımlanamayacak çeşitte açı ve boyuta sahiptir. Artan okullaşma ve eğitim , kitle iletişim araçlarının gelişmesine, sosyal ve coğrafi hareketliliğin arttırılmasına, yüksek teknolojinin gelişmesine katkıda bulunur.

Ayrıca daha fazla şehirleşmeyi, tarımsal mesleklerde değişimi, geniş aile sayısında düşüşü, iş bölümü ve kişisel rollerin belirginleşmesi ve kişi başına düşen gelirde büyümeyi sağlama açısından, ekonomi ile direk ve indirek olarak ilgilidir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum