Vatan Partisi’nin ekonomik programı – 1
Reklam
Mustafa  PAMUKOĞLU

Mustafa PAMUKOĞLU

Son Kale

Vatan Partisi’nin ekonomik programı – 1

09 Haziran 2018 - 15:43

Vatan Partisi’nin ekonomik programı – 1

 

Seçimlere giren partiler içinde en temel ve net programı ve sorunların çözüm seçeneklerini Vatan Partisi (VP)sunuyor.

KAMUCU YAKLAŞIM

VP ekonomik gelişme ve kalkınma için karma ekonomiyi savunuyor. Türkiye için planlı bir kalkınma modelinin tek çözüm olduğunu ortaya koyuyor.

Karma ekonomi model ile kalkınan dünün yoksul ülkeleri Çin ve Hindistan referans gösteriliyor.

BORÇ BATAĞINA ÇÖZÜM

Türkiye’nin bugün geldiği noktada ülke-hane halkı-işletmeler aşırı borçlu durumda.

Sıcak para ile finanse edilen ekonomiden hayır gelmeyeceğini ısrarla savunan VP, kalkınmanın finansmanı için borçlanmayı öngörmekte ve sıcak paracı spekülatörlere kazanç sağlamayacaklarını taahhüt etmektedir.

VERGİ ADALETİ

VP vergi adaletini temin etmekte katkı sağlayacağına inandığı kaynağı belirsiz paranın açıklanması anlamına gelen “nereden buldun yasası”nı çıkartacağını beyan etmektedir.

Çok kazananadan çok, az kazanandan az vergi alınması, vergi denetiminde etkinlik ve verimlilik vergi gelirlerinin yerinde harcanmasını sağlamak VP’nin öncelikleri arasında yeralıyor.

KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergilerin vergi gelirlerindeki nispi payının düşürülmesi için gelir ve servet vergilerinin artması ile ilgili önlemler VP iktidarında vergi politikasının önemli bir tarafı olacaktır.

SADAKA EKONOMİSİNE SON

VP, işsize ve yoksula sadaka şeklinde yardım yerine iş ve aş sağlayacağını vaat etmektedir.

Herkesin işi olacak. Sadakaya harcanan kaynakları üretime yönlendirerek işsize iş alanı açacak, çalışanlara ücret ve aylık vereceğiz, diyen VP, işsizliğin önlenmesinde üretim ekonomisinin önemini temellendirmektedir.

SAVURGANLIK-YOLSUZLUK

Haksız kazançlara yolsuzluğa, devlet kaynaklarının hortumlanmasına geçit vermeyeceğini ve bunun için radikal önlemler alacağını her vesile ile açıklayan VP, bu konuda köklü çözümün üretim ilişkilerinin emekten çiftçiden yana, üreticiden yani hak edene yarar getirecek şekilde planlanacağını öngörmektedir.

Verimli ekonomik faaliyete ve girişimciye hukuk güvencesi sağlayamadığı ve üretim ekonomisinin hukuki temelinin kurulacağı taahhüt edilmektedir.

ÖZELLEŞTİRME

Özelleştirmeye son verileceğini ve kritik sektörlerin kamulaştırılacağını ortaya koyan VP, “En başta şeker fabrikalarımız olmak üzere KİT’lerin özelleştirilmesi durdurulacaktır. Şeker vatandır, vatan satılmaz! Enerji, ulaştırma, iletişim, haberleşme, bilişim ve gıda güvenliği gibi stratejik sektörlerde özelleştirilen KİT’leri kamulaştıracak ve verimli işleteceğiz” diyerek kamuda kalması gereken yatırımların özelleştirme konusu yapılmayacağını kesin bir şekilde belirtmektedir.

ÇİFTÇİYE UCUZ MAZOT

VP’nin bu konuda vaatleri şöyle: “Çiftçiyi ucuz mazot, faizsiz kredi, ucuz tarım ilacı, ucuz gübre, ucuz tohumlukla destekleyeceğiz. Çiftçiyi tefecinin ve aracının elinden kurtaracağız. Ürün fiyatlarını belirlerken, üreticilerin üretim şevkini yükseltmeyi esas alacağız.

İran’da mazotun litresi 26 kuruş, benzinin 80 kuruştur. Doğalgaz ise 10 kuruş. İran’la her alanda işbirliği için görüşüyor ve anlaşıyoruz. Üreticinin mazotundan alınan vergiyi indireceğiz. Çiftçinin traktörünün deposuna mazotu litresi 2 liradan dolduracağız. Böylece tarımda üretimi ateşleyeceğiz ve tarım ürünlerinin dışalımı için döviz kaybına son vereceğiz.”

YORUMLAR

  • 0 Yorum