Vatan Partisi’nin ekonomik hedefleri heyecan verici-2
Mustafa  PAMUKOĞLU

Mustafa PAMUKOĞLU

Son Kale

Vatan Partisi’nin ekonomik hedefleri heyecan verici-2

16 Haziran 2018 - 14:42

Vatan Partisi’nin ekonomik hedefleri heyecan verici-2  

VP’nin ekonomi programına ve yol haritasına bakınca heyecan duymamak mümkün değil. Türkiye’nin gelişmesi ve kalkınması için gerekli olan adımları bu programda görebiliyorsunuz. Tabii ki bu programın bir maliyeti ve kaynak ihtiyacı var.VP bu konuda da iddialı.

KÖYLÜ BAŞTACI

VP iktidarında köylünün baş tacı edileceği taahhüt ediliyor.

| Köy Kanunu çiftçi lehine değiştirilecek.

| Büyükşehir Yasası kaldırılacak.

| Tarımda aracı-tefeci değil üretici kazanacak.

| Kooperatifçilik geliştirilecek.

| Çiftçinin kredi borçları yapılandırılacak ve faizler silinecek.

| Organik tarıma önem verilecek.

| Gelecekte beklenen kuraklık tehlikesine karşı sulamaya önem ve öncelik verilecek.

| Tarımsal sanayi geliştirilecek.

| Dünya fıstık borsası Hamburg’da değil Ordu’da kurulacak.

| Ovalar ve verimli topraklar yapılaşmaya kapatılacak.

DOĞA VE ÇEVRE KORUNACAK

VP, çevre ve doğaya çok önem vermektedir.

| Dağlar ormanlaştırılacak.

| Ağaçlandırma seferberliğine girilecek.

| Çarpık ve kaçak yapılaşmanın önüne geçilecek.

| Depreme dayanaklı 100 metre kareden büyük olmayan konutların üretimi özendirilecek.

| Temiz enerji kaynaklarının üretilmesine öncelik verilecek.

ENERJİDE KÖKLÜ DÖNÜŞÜM

VP, enerjide dış bağımlılığın ortadan kaldırıldığı ve doğaya-çevreye uyumlu temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen bir temel politika olarak benimsemiş bulunmaktadır.

| Enerjide verimlilik ve tasarruf sağlanacak.

| Petrol aramalarında yabancı imtiyazı kaldırılacak.

| Petrol aramaları yoğunlaştırılacak.

| Nükleer enerji santralleri kurulacak.

SICAK PARA DİKTASINA SON!

Türkiye’ye elini kolunu sallayarak gelen ve büyük kazançlarla çekip giden ve ekonomimizin habis uru haline gelen sıcak para diktasına kökten karşı çıkan tek parti Vatan Partisi. Bu konuda önemli yol haritası önümüze koyuyor.

| Sıcak paranın ülkeye giriş ve çıkışı sıkı biçime denetlenecek.

| Dış ticaretin ihtiyacı olan döviz dışında tüm döviz mevcutları rayiç kurdan Türk lirasına çevrilecek.

| Ülke içinde tüm alışveriş TL üzerinden yapılacak.

| Uluslararası mali ve finans kuruluşlarının denetiminde olduğuna inanılan Merkez Bankası güçlü hale getirilecek.

| Dış ticarette milli para kullanılmasını sağlayıcı politikalar geliştirilecek ve anlaşmalar yapılacaktır.

YERLİ ÜRETİMİ KORUMA

Vatan Partisi ülkemizin üretim ekonomisi ile gelişeceğini ve kalkınacağını öteden beri dillendiren parti. Üretmeden tüketen bir ekonominin yabancıların boyunduruğuna gireceği ve borçlanma zinciri ile köleleşeceğini ortaya koyan ve haklı çıkan bir parti.

Bu nedenle üretim için esaslı bir yol haritası var. VP iktidarında;

| Gümrük Birliğinden çıkılacak.

| İthalat ikameci dış ticaret uygulanacak.

| İlaçta yerli üretim özendirilecek.

| Gıdada Türkiye yeniden kendine yeten ülke haline getirilecek.

| Deniz taşımacılığına çok önem verilecek ve bunun için Denizcilik Bakanlığı kurulacak.

TÜKETİCİLERE NEFES ALDIRILACAK

| VP, son yılarda kredi borçlarına batmış tüketicilere-vatandaşlarına soluk aldırmak için tüm kredi borçlarını yapılandıracak.

| Emeklilere intibak yasası getirilecek.

| Herkese insanca yaşayacağı bir konut sağlanacak.

EZCÜMLE

Vatan Partisi, üreten, akılcı borçlanan, sıcak paraya mahkum olmayan, TL’yi itibarlı hale getiren, köylüsünü ve çiftçisini baştacı yapan, çevre ve doğa dostu, insanının onuruna uygun bir yaşam sağlayan ve uluslararası kurum ve kuruluşların emir vererek yönetmediği bir ekonomik yapı hedeflemektedir.

İlham kaynağı da Cumhuriyet’in kuruluş yıllarındaki başarı ve Türk gençliğine olan inancı.

Tarih öğretmenlerinden işletme yöneticisi yetiştiren ve azimli ve çalışkan gençleri içinde barındıran bu partinin dediklerini yapmasına inanmak gerekir...

   

YORUMLAR

  • 0 Yorum