Varlık barışı bitmeyecek gibi!
Reklam
Reklam
Mustafa  PAMUKOĞLU

Mustafa PAMUKOĞLU

Son Kale

Varlık barışı bitmeyecek gibi!

21 Temmuz 2019 - 20:04

Varlık barışı bitmeyecek gibi!

7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yürürlüğe girdi. Yurtdışında ve yurtiçinde kayıt dışı kalmış para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları yüzde bir vergi ödenerek beyan edildiğinde sorgusuz ve problemsiz sahipleri tarafından serbestçe kullanılacak.

YURTDIŞINDAKİ VARLIKLAR

Hangi ülkede ve hangi hesapta olursa olsun para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 31 Aralık 2019 tarihine kadar Türkiye’ye getireceğini beyan edip yüzde 1 vergi ödeyerek Türkiye ekonomisine kazandıran herkes başka bir vergi ödemeden, kimseye hesap vermeden, kara-ak para demeden kullanabilecekler.

Burada yurt dışı varlıklarını getirenlerin Türkiye’de vergi mükellefi olması gerekmiyor. Herkes ve her şirket bundan yararlanacak.

Varlıklar bankalara veya aracı kurumlara bildirilecek ve getirilecek.

VARLIKLARINI KİM GETİRİR?

Yurtdışında para kazanmış, ama Türkiye’ye getirip beyan etmemiş, mali tablolarına yansıtmamış, vergisini ödememiş kişiler ve şirketler büyük oranda vergi ödeyeceklerine yüzde1 ile kurtulmuş olacaklar. Çünkü yurt dışında park etmiş kazançlar ileride Türkiye’ye getirilmek istense yüksek vergi-ceza riski nedeniyle getirilemeyecek veya başka yollardan getirilecek. Yani riskli ve zorlu bir iş. Bu nedenle bu bir fırsat.

Yıllardır kendi parasını kredi olarak Türkiye’ye getirenlere de bir olanak getiriliyor. Denilen şu: arkadaş biliyoruz, kredinin teminatı senin para. Bu para ile kredi borcunu mahsup et. Paranı yurtdışından getirme. Böylece Türkiye’nin özel sektör borç tutarını azalt.

Herkes şunu iddia ediyor ki dış borcumuz içinde bıyıklı sermayenin de ihmal edilmez bir payı var. Hükumet bundan kurtulmak istiyor.

GELİR Mİ?

Bizce bu ekonomik krizden sonra ve güven yerlerde sürünürken kimse parasını getirmek istemez.

Bir kere servet vergisi geleceğinden korkuluyor.

Döviz mevduatların TL’ye çevrileceği bekleniyor.

YURT İÇİ VARLIKLAR

Yastık altında ve banka kasalarında bulunan paralar, altınlar, tahviller, hisse senetleri ve kayıtdışı bırakılan taşınmazlar 31 Aralık 2019 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilip yüzde bir vergi ödenirse, yasal kayıtlara geçirilecek bu varlıklar serbestçe tasarruf edilebilecek.

Bundan yararlanacaklar sadece gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri. Mükellef değilseniz yastık altındaki altını ortaya çıkarmak için bu kanunundan yararlanamazsınız. Yani emekli, ev kadını, rantiyeci bundan yararlanamayacak.

ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR

1- Yurtdışından getirilen varlıklar ile şirket bilançolarına alınan varlıklar şirket ortakları tarafından başka bir vergi ödenmeden serbestçe çekilip tasarruf edilebilir. Yurtdışına resmi kanalla gönderebilir.

2- 31 Aralık 2019 tarihi bankalar ve aracı kurumlar ile vergi dairesine beyan edilecek son tarihtir. Bu tarih Cumhurbaşkanı tarafından ay ay uzatabilecek.

3- Yurtdışındaki varlıklar beyan edildiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi veya kredi hesapları ile mahsup işleminin yapılması şarttır.

4- Bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz. Yani, nereden getirdin, ak mı kara mı, seni gidi seni, denilmeyecek.

VARLIK BARIŞININ GEREKÇESİ

AKP iktidarı varlık barışından medet umdu ve umuyor. Bunu neredeyse sürekli hale getirecek.

Neden buna ihtiyaç duyuluyor? Sayalım.

1- Özel sektör borcu içinde yer alan aslında özel sektörün parası karşılığı alınan kredilerin kapatılması ve dış borç tutarının gerçek tutara getirilmesi.

2- Hükümet ve hepimiz biliyoruz ki Türkiye’de mukim vatandaşların ve şirketlerin yurt dışında bir hesaba göre 100 milyar dolar bir hesaba göre 200 milyar dolar civarında paraları var. Bu paraların büyük bölümü gelse dış borcumuz azalır.

3-Düşük bir vergi ile yurtdışından gelecek dolarlar doların değerini düşürecek ve TL’nin değerini artıracaktır. Yani dolar kurunun yükselmesi önlenecektir.

4-Varlıklar yüzde bir ile ekonomiye kazandırılacak ve yatırımların finansmanında kullanılabilir hale gelecektir.

BİZCE

Tüm cazibesine rağmen varlık barışı kapsamında bu ortamda yurt dışından varlık getirilmesi ve yastık altında bulunan saklı varlıkların ortaya çıkartılması zor gözüküyor.

YORUMLAR

  • 0 Yorum