MODERN KAPİTALİZM
Reklam
Mustafa  PAMUKOĞLU

Mustafa PAMUKOĞLU

Son Kale

MODERN KAPİTALİZM

25 Nisan 2020 - 15:33

MODERN KAPİTALİZM
 
Britanyalı ekonomist ve gazeteci AndrewShonfield  1960’larda yazdığı “Modern Kapitalizm” adlı eserinde  kamu-özel iktidar değişim dengesini ve kapitalizmin yeni evresini incelemiştir.

1960’larda devlet-piyasa ilişkileri yeni şekiller alıyordu. Bu gelişmeleri şöyle sıralayabiliriz:
  • Kamu otoritelerinin ekonomik sistemin yönetimi üzerindeki etkisi artıyordu
  • Müdahaleci ekonomik planlama konuşuluyordu
  • Sanayinin düzenlenmesi planlamaya dayanmalıydı.
  • Tam istihdama odaklı dengeleyici ekonomik politika. Bu Keynesçi talep yönetimi idi.
  • Sosyal refah devletinin gelişmesi hedefleniyordu.
Bütün kapitalist kombinasyon savaş sonrasında Avrupa’da  olağanüstü ekonomik büyüme sağladı.
Andrew Shonfield  bu incelemesine ABD’yi de alarak kapitalizmi şu üç kategoride analiz etmeyi siyasal ekonomi uzmanlarının önüne koydu.

1-Serbest piyasa kapitalizmi. Bu aynı zamanda liberalizm olarak da adlandırılabilir.
2-Korporatizm. Bu işverenler ve sendikaların “sosyal ortaklar” olarak birlikte yönetim yaptıkları kapitalizm.
3-Devletçilik(devlet yönetimindeki kapitalizm)
Shonfield’in bu karşılaştırmalı siyasal ekonomik incelemeleri 1970’lerden sonra kapitalizmin geçirdiği değişimin daha iyi analiz etmesini sağladı.

1970’ler neoliberalizmin başladığı ve 1980’lerde paracı ekonominin hızla dünyaya yayıldığı bir 30 yıl yaşandıktan sonra 2000’lerde başlayan küresel krizler ve şimdi koronavirüsü ile yaşadığımız buhran kapitalizmin tekrar kategorize edilerek karşılaştırılmasını gündeme getirdi. Devletçi kapitalizm -biz buna ülkemiz için karma ekonomi diyebiliriz- siyasal ekonominin ana gündemi olacak gibi.

 
 
 
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum