KOBİ’lere VERİLECEK DESTEKLER
Mustafa  PAMUKOĞLU

Mustafa PAMUKOĞLU

Son Kale

KOBİ’lere VERİLECEK DESTEKLER

12 Kasım 2017 - 21:20

KOBİ’lere VERİLECEK DESTEKLER

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 2018 yılında da KOBİ’lere destek vermeye devam edecek. Daralan ve sıkışan piyasaları rahatlatmak için 1.5 milyar lirası hibe olmak üzere 1.7 milyar lira destek verecek.

KOBİ NEDİR?

Cirosu 40 milyon TL’den ve çalıştırdığı kişi sayısı 250’den az olan işletmeler KOBİ sayılır.

KOBİ’ler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.

Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri bir milyon Türk lirasını aşmayan işletmeler.

Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri sekiz milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

Orta büyüklükteki işletme:İki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk lirasını aşmayan işletmeler

Bu tanımlama 2012’de yapıldığından rakamların revize edilmesi gerektiği 40 milyon lira ciro tutarının enflasyon karşısında artırılması gerektiği söyleniyor. AB’inde bu rakam 40 bin avro.

KOBİ’lerin ÖNEMİ

Esnaf ve sanatkarların çoğunluğunu oluşturan KOBİ’ler çalışan sayısı bakımından toplam işletmelerin yüzde 99.8’ini, istihdamın yüzde 73.5’ini, katma değerin yüzde 53.5’ini,yatırımların yüzde 55’ini ve ihracatın yüzde 55.1’ini meydana getiriyor.

Ancak KOBİ’ler küreselleşmeden kaynaklanan yüksek rekabete ayak uyduramıyor. Yeterli sermaye birikimine sahip değil.

KOBİ DESTEKLERİ

2018 yılı Bütçesinde KOSGEB’e destek vermesi için 1.7 milyar TL ödenek ayrılmış durumda. Bunun 700 milyon TL’si kredi faiz desteği olmak üzere toplam geri ödemesiz destek tutarı 1.5 milyar TL olacak.200 milyon TL de geri ödemeli desteklerden oluşuyor.

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (Teknoyatırım) çerçevesinde 2018’de orta ve ileri teknoloji üreten KOBİ’lere yatırımları için destek verilecek .Bu desteklerle KOBİ’ler yüksek katma değerli ürünlere yöneltilmek isteniyor.

İthalatı yüksek ürünleri Türkiye’de üretmek ve dolayısıyla cari açığı azaltmak için Stratejik Ürün Destek Programı da yürürlüğe giriyor .Bu desteklerle KOBİ’lerin büyük işletmelerle ortak hareket edebilme yeteneğinin sağlanması isteniyor.

Destekler şu başlıklardan oluşuyor:

*Girişimcilik Destek Programı

*Genel Destek Programı

*İş Birliği Güç Birliği Destek Programı

*KOBİ Proje Destek Programı

*KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı

*AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

*KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

*Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı

*Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı

*TEKNOPAZAR - Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

*Kredi Faiz Desteği

YERLİ ve MİLLİ ÜRÜN

Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında yerli ve milli ürünler desteklenecek. İthal ettiği ürünü üreten KOBİ bu destekten yararlanacak.

KOSGEB cari açığa neden olan ürünleri listelemiş bir durumda. Bu ürünlerin Türkiye’de üretilmesi için bu destekler veriliyor.

Her bir KOBİ için bu destek tutarı 5 milyon TL. Eğer ürün özel bir ürünse bu 10 milyon TL’ye kadar çıkabilecek.

ÜRETMEDEN OLMAZ

KOBİ’ler ekonomimizin can damarları. Üretimi artırmak için KOBİ’lerin kaynak yönünden desteklenmesi gerekiyor.

Cari açığı azaltmanın yolu stratejik ürünleri Türk markası olarak üretmek. Ancak bunun için özel sektörün yatırım yapması da şart.

Öte yandan üretirken pazarlamayı da ihmal etmemek gerektiği ayrı bir tartışma konusu.

DESTEKLERİN EKONOMİYE KATKISI

Desteklerin kaynağı bütçe. Bütçe kaynaklarının başında vergiler geliyor. Bütçe giderlerinin vergiler ve diğer gelirlerle finanse edilemeyen kısmı (bütçe açığı) borçlanma ile karşılanıyor.

Bu nedenle bütçede borçlanmaya veya vergi artışlarına neden olacak bu desteklerin iyi kullanılması ve ekonomiye katkı sağlayacak şekilde dağıtılması şart. Verilen destekler verimli ve yerinde kullanılmadığı takdirde ekonomimize ciddi bir yük oluşturacağı da açık.

YORUMLAR

  • 0 Yorum