Hong Kong'da vergileme sistemi
Reklam
Mustafa  PAMUKOĞLU

Mustafa PAMUKOĞLU

Son Kale

Hong Kong'da vergileme sistemi

02 Aralık 2019 - 18:57

Hong Kong’da vergileme sistemi
 

Geçen hafta bir hafta süreyle, Hong Kong’da, vergi sistemini ve ekonomik durumu incelemek üzere bulunduk. Bugün vergi sistemi hakkında özet bilgi vermek istiyoruz.

Yatırımın ve iş yapmanın en önemli unsurlarından biri yatırım yapılacak ülkenin vergi sistemini iyi anlamaktır. Asya’nın vergi sistemi oldukça dinamiktir. Geçen yıllarda pek çok Asya ülkesi (Çin, Endonezya, Malezya, Filipinler, Tayland, Vietnam) gelir vergisi oranlarında indirim yaptılar.

Dünya Bankası’na göre, 2011 yılında, Çin dünyada en fazla vergi ödeme kolaylığı sağlayan ülkeler arasında 7. sırada yer aldı.

YASAL ÇERÇEVE

Temel yasaya göre, Hong Kong, Çin’in özerk bir özel idari bölgesidir ve Çin’inkinden ayrı bir hukuk sistemine sahiptir. HK Hükümeti tarafından hukukun üstünlüğüne bağlılık, Hong Kong’da bağımsız ve etkili bir hukuk sisteminin sürdürülmesini sağlar. Hong Kong yargısı, adaleti korumada ve yasa kapsamında sağlanan hak ve özgürlükleri korumada şeffaflığı ve verimliliği ile ünlüdür.

MEVZUAT VE YETKİLİ KURUM

Doğrudan vergiler için Temel Yönetim Yasası, İç Gelir Komiseri tarafından yönetilen İç Gelir Yönetmeliğidir. Vergi mükellefleri ile Komiser arasında bir hukuk sorunu ile ilgili bir anlaşmazlık mahkeme sistemi aracılığıyla çözülebilir.

HONG KONG’DA KURUMLAR VERGİSİ

Hong Kong’un basit vergi sistemi yabancı yatırımcılar için temel çekim unsurudur. Bu vergi dilimi sadece ülkede elde edilmiş veya ülkede yapılan faaliyetlerden edinilen net kâr üzerinden alınmaktadır.

Hong Kong kaynaklı kazançlara yüzde 16.5’lik vergi oranı uygulanmaktadır.

Arazi ve emlak vergilendirilirken, yabancı kârlar, değer artış kazançları, temettüler ve çoğu Hong Kong banka mevduat faiz gelirleri vergiden muaftır. Belli menkul kıymetler veya ya vergiden muaftır ya da yüzde 8.25’lik imtiyazlı (indirimli) orana tabidir. Vergi kaybı ileriki yıllara herhangi bir zaman limitine tabi olmadan taşınabilir.

HONG KONG’DA KATMA DEĞER VERGİSİ

Hong Kong’da KDV ya da satış vergisi adı altında bir vergi alınmamaktadır Aynı şekilde temettü transferi için bir stopaj vergisi de Hong Kong’da uygulanmamaktadır.

HONG KONG’TA GELİR VERGİSİ

Hong Kong’da gelir vergisi iki çeşittir.

Artan oranlı vergi sistemi

Vergiye tabi yıllık gelir üzerinden alınır. Vergi oranı yüzde 2 ila yüzde 17 arasında değişmektedir.

Standard Oran

Vergi mükellefinin vergiye tabi yıllık geliri üzerinden alınır. Vergi oranı yüzde 15’tir. Edinilen diğer temettüler vergiden muaf tutulur.

HONG KONG’DA VERGİLEMEDE TEMEL PRENSİP

Kıyı bankacılığı, sermaye kazançları ve kâr payları vergiden istisnadır.

Hong Kong vergilemede kaynak ilkesini benimser=Bu, genellikle gelirin, Hong Kong’da yapılan ticaret, serbest meslek faaliyet sonucu ortaya çıkması veya türetilmesi durumunda vergilendirildiği anlamına gelir.

HONG KONG’DA ALINAN ESAS VERGİLER

Kazanç Vergisi: Hong Kong’da bir ticaret, iş veya mesleki faaliyet sonucu elde edilen kârların vergilendirilmesidir.

Hong Kong’da yürütülen ticari faaliyetler ve faturalardan doğan kazanç vergiye tabidir.

Sermaye kazançlar vergiye tabi değildir.

Vergiye tabi yerel şirketlerden temettüler muaf tutulurken, yurtdışı şirketlerden temettüler genellikle vergiye tabi değildir.

Bazı muafiyetler mevcuttur, örneğin finansal olmayan kurumlar tarafından elde edilen belirli faiz gelirleri; offshore veya yerleşik olmayan yatırım fonlarının belirli gelirleri; yatırım fonları/birim güvenleri/eleme borçlanma araçları vb muafiyetler.

Yabancı kaynak gelirleri Hong Kong’a devredilmiş de olsa vergilenmez.

Ücretler vergisi: Hong Kong’da çalışanlar ücret vergisine tabidir.

Emlak vergisi: Hong Kong’da bir gayrimenkulden elde edilen gelir vergisine tabidir.

MALİ YIL

1 Nisan’dan başlar gelecek yılın 31 Martında sona erer.

Normalde, kâr vergi beyannamesi, vergi yılının ardından Nisan ayında ilk iş gününde verilir. Şirketlerin vergi iadesini belirli bir süre içinde dosyalamaları gerekmektedir

HONG KONG İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Resmi adı: Hong Kong Özel İdari Bölgesi /Ç.H.C.

Yönetim Biçimi: Otonom Özel Yönetim

Baş Yönetici: C.Y. Leung

Baş Yargıç: Geoffrey Ma

Başkent: Hong Kong

Yüzölçümü: 1.104 kilometrekare

İklim: Tropikal Muson

Nüfus: 7.234 milyon Kişi (2014)

Resmi Dil: Kantonca ve İngilizce

Din: Yerel dinlerin karışımı yüzde 90, Hıristiyan yüzde 10

Para birimi: Hong Kong doları

Saat farkı: Hong Kong +6 saat ileri, yaz saati uygulamasında +5


 

YORUMLAR

  • 0 Yorum