İzlenim Yönetiminin Şirketler ve Kişiler Üzerindeki Etkileşimi
Reklam
Müge ORALBAY

Müge ORALBAY

İLETİŞİM GALAKSİSİ

İzlenim Yönetiminin Şirketler ve Kişiler Üzerindeki Etkileşimi

01 Haziran 2019 - 22:16

İzlenim Yönetiminin  Şirketler ve Kişiler Üzerindeki  Etkileşimi
 
“İzlenim Yönetimi” ABD'li sosyolog Erving Goffman ile birlikte anılan bir düşüncedir. Bu düşünceye göre; insanlar, başkalarının kendileri hakkındaki izlenimlerini, başka insanlarla bir araya geldiklerinde neyi ortaya döküp neyi gizleyeceklerini seçerek, "yönetirler" ya da denetlerler.” Öngörüsü olmuştur.

 İnsanlar,  iş, sosyal ve özel yaşamlarında iletişim kurdukları kişiler  üzerinde nasıl bir düşünce veya iz bıraktıkları ile ilgilenir. Etraflarında iyi bir izlenim bırakmayı amaçlar. Yaşamlarında doğrudan oluşturdukları imajlarını kişilerin üstünde başarı sağlayacağı için izlenim etkisi yaratmanın önemli olduğunu düşünüyorum.

İnsanoğlunun başkalarına iyi davranmak, güzel görünmeyi istemek, onlar üzerinde izlenimlerini kontrol etmek için sergiledikleri davranışlar izlenim yönetimi ya da benlik sunumu kavramı ile açıklayabilirim.
Araştırmalara göre, diğer insanlar hakkında karar vermeye, onlarla karşılaştığımız İLK İZLENİM yedi saniye içinde başlar

İzlenim yönetiminde; Bireylerin karşılıklı sosyal iletişime girmeleri ile sosyal medyanın önemini ve bunun farkını iyi bir etkileşimde kullanmaları ile belli olur. Ama bazı toplumsal ortamda kimliğini oluşturamayan birey için bunu söyleyemeyiz.  
Bunu etkin bir şekilde sürdürebilmeleri için, karşılıklı bir şekilde birbirlerini doğru algılamaları kanısındayım. Buna göre, kendilerini kontrol edebilme izlenim yönetimi açısından ilk şarttır.


   Eğer kişi çevresindeki insanları yeterli tanıma bilgisine sahip değilse izlenim açısından da güçlük çeker ve yetersiz kalır. Diğer insanları izlemek uyumlu bir davranış olacağı için kişilerin sosyal davranışlarında uygunluk düzeyini kontrol eder.

 “ Psikolojik olarak baktığımızda  “İlk karşılaşmalarda insanlar hakkında nasıl bilgi sahibi oluyoruz?”, “Başkalarının gereksinimleri, karakter özellikleri ve yetenekleri ile ilgili sonuçlara nasıl varıyoruz?” gibi sorular yani bir insan hakkında izlenim oluşturma davranışı sosyal psikologların yıllar boyunca ilgisini çekmiştir.”
“Sosyolog ve Psikologlar, bir kişiyle ilgili bilgi sahibi olabilmeyi ve kararınızı biçimlendirecek olan özelliklerin, o kişiyle karşılaştığınız ilk anda edindiğiniz izlenimlerden kaynaklandığını söyler.” İzlenim yönetimi (benlik sunumu), kimlik oluşturma, imaj oluşturma, izlenim ile etkileşim oluşturma gibi birbiriyle ilişkili bir dizi olgu ve kavram, yakın yıllarda gelişen bir araştırma alanının yapı taşlarını oluşturmaktadır.
Tedeschi ve arkadaşlarının İzlenim Yönetimi Teorisi, benlik sunumu ile benlik kavramını sosyal bir olgu haline getirir. Sosyal kökleri ve rollerini içerirken, dış ve iç çevrede davranışlarımıza rehberlik eder.  


İzlenim yönetiminin oluşum  teorisinde esas alınacak noktalar, sosyal medyadaki kimliği ve davranışsal taktikleri istedikleri gibi kullanırlar. Kendileri hakkındaki bilgileri doğrudan aktarmayı düşünürken, sosyal çevrenin izlenimini yaratmak için dolaylı yoldan etkileşim sağladığını düşünüyorum.
Danışmanlık şirketi olarak uzman olduğumuz mesleki alanlarımız da  ve kişisel özelliklerimiz ile müşterilerde güçlü izlenimler bırakmayı hedefleriz.

Bu da kurumumuzun güvenirliliğinin sürekli olması ile ilgilidir.

Kendi kimliğimiz gibi şirketimizin de tutarlı ve sağlam olduğunu ifade eder. İzlenim yönetiminin başarısı şirketin dışarıya, dışarının da şirkete yönlendirmesine bağlıdır. Başarıyı elde etmek için kişiler genellikle bilinçli ve bilinç dışı çabalara girmek zorunda kalır.

Şirketimiz olarak sektörde yer bulabilmesi, tutunabilmesi, rekabet edebilmesi, giderek büyüyebilmesini sağlam kurmuş olduğu izlenimine borçludur.  Sektöründe güven yaratmayan dolayısıyla iyi bir izlenim yaratmayan bir firmanın ayakta kalabilme şansı pek mümkün olamayacaktır.

İzlenim yönetiminin süreci,  planlanması,  uygulanması ve izlenimin değerlendirilmesi çabaları sürdürülmektedir. Bu aşamalarda, başlangıçta oluşan istenilen izlenim düşüncesinin harekete geçirilmesiyle denetimler yapılarak istenen ya da istenmeyen izlenim sonuçlarına ulaşılmaktadır.

   İzlenim yönetimine ilişkin ilk sistematik çalışması olan ünlü sosyolog Erving Goffman
(The Presentation of Self in Everyday Life" adlı kitabını öneriyorum.


   
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum