Kamu Tek Hesabı
İbrahim Yalçın

İbrahim Yalçın

Büyüteç

Kamu Tek Hesabı

01 Mayıs 2018 - 19:59

Kamu Tek Hesabı

 

Kamu Tek Hesabı, geçtiğimiz haftalarda Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in duyurduğu, kamuya ait kuruluşların nakit yönetimi sisteminin kapsayan, kamu kurumlarının gelirlerinin tek hesapta toplandığı ve tek hesap üzerinden kamu kurumlarına fon sağlayarak mevcuttaki atıl fonlarında işlerliğini sağlayıp, kamunun paralarının verimliliğini arttırmayı amaçlayan bir sistemdir. Bu kapsamda genel bütçeye dahil idarelerin yanı sıra özel bütçeli idareler (YÖK, üniversiteler, ÖSYM, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, TÜBİTAK, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları, Devlet Operası, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Özelleştirme İdaresi, Karayolları, DSİ, MTA vb.), Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar (RTÜK, SPK, BDDK, Rekabet Kurumu vb.), SGK, İŞKUR, bütçe dışı fonlar (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, Özelleştirme Fonu, Savunma Sanayii Destekleme Fonu, Tanıtma, Türkiye Varlık Fonu vb.), döner sermayeli kuruluşlar alınacak. Kapsamın genişletilmesine özel bütçeli idarelerle başlanacak ve ileriki aşamalarda diğer kuruluşlar da kapsama gerecek.  Kapsama girmeyecek olan kamu kurum ve kuruluşları Mahalli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT’ler), İşsizlik Sigortası Fonu, TMSF olarak belirlendiğini söyleyebiliriz.

Kamu Tek Hesabı uygulamasının özellikle faizleri düşürmeyi sağlayacak önemli bir gelişme olduğu kanaatindeyim. Çünkü kamunun bir bölümündeki kaynağını diğerlerinin kullanıyor olmasından kaynaklı talep azalacağı için haliyle faizlerin bir miktar aşağı doğru inmesini destekleyecektir. İlk etapta 40 milyar TL'lik bir hesap olması planlanan Kamu Tek Hesabı tam uygulanması halinde 250 Milyar TL'lik bir kaynak havuzunun oluşması mümkün olacaktır. Bir kurumun nakit eksiği varken diğer kurumun nakit fazlasının olması hazinenin nakit eksiği olan kurum için gereksiz borçlanmasının da önüne geçmesini sağlayacaktır.

Kamuya para satmaya çalışan bankalar zorlanmaya başladıklarında bankalar kredileri pazarlama çalışmalarına girişeceklerdir. Krediler pazarlanmaya başladığında özel sektörün ödediği kredi faizleri, tüketici ve konut faizleri de düşer. Bu yöntemle faizleri yaklaşık %3-4 puan aşağı çekebiliriz. Ayrıca bu yöntem iş dünyasının maliyetlerin azaltılması konusunda önemli bir rol oynayacaktır. Faiz maliyetinin düşmesiyle yatırımlarında artması konusundaki önemli bir eşik aşılmış olacaktır.

 

Bir sonraki yazıda görüşmek dileğiyle.

 

Esen kalın.

   

YORUMLAR

  • 0 Yorum