Amerika E-Ticaret Pazarına İhracat Yapmak İçin Fırsat Dönemi
Doç.Dr Adam Çelik /  Washington /AMERİKA

Doç.Dr Adam Çelik / Washington /AMERİKA

Amerikan Rüyası

Amerika E-Ticaret Pazarına İhracat Yapmak İçin Fırsat Dönemi

09 Mayıs 2021 - 09:20 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 - 13:36

Amerika E-Ticaret Pazarına İhracat Yapmak İçin Fırsat Dönemi

800 Milyar Dolarlık Amerika E-Ticaret Pazarına Hangi Sektörlerde Girilmeli?
 Amerika’ya ihracat için biz sorduk, Akdeniz Amerikan Ticaret Odası uzmanları yanıtladı.
Amerika’da şirket kurulumu ve e-ticaret hakkında 2021 yılına ilişkin gelişmeler…
 

ABD ekonomisi Kovid krizine rağmen frene basmadı. Bu yılekonomik büyümeninyüzde 5 olarak, ABD ekonomisinin normal büyüme değerlerinin çoküzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu da Türkihracatçılar;özellikle de e-ticaret yapanlar içinbüyük bir imkânanlamına geliyor.
ABD perakende tüketiminingeçtiğimizyıl Kovid ortamında 4 trilyon dolara ulaştığını, e-ticaret satışlarının
791 milyar dolar olarak gerçekleştiğinidüşündüğümüzde bu imkân daha net olarakgörülüyor.
ABD’ye klasik ihracat ve e-ticaret birçokdetaybarındırıyor. Bu kapsamda hem Amerika’da hem Türkiye’de ofisi olan; Amerika’da bünyesinde mali müşavir, avukat gibi kadrolarıbarındıranMATCH-Trade Chamber- MATCH Ticaret Odası; firmalara şirket kuruluşundan, marka tesciline ve ABD’de depo lojistik organizasyonu yapmaya kadar birçok hizmeti sunuyor.

MATCH TradeChamber yetkilileri, bu hizmetleri tek noktada müşterilerinesunduklarını, ancak kendilerinin en rekabetçiolduklarıalanın firmalara ürünbazında pazara girişdanışmanlığı vermek olduğunu belirtiyorlar.
Bu alanda bünyesinde ABD’de tanınmış‘subject matter expert-konu uzmanları ile çalışanMATCH yetkilileri
ile bir röportajgerçekleştirdik.

Ekonomi Dünya (ED)

Bu dönemde hem klasik ihracat hem de e-ticaret anlamında hangi ürünlerde, sektörlerde imkânlar var?

MATCH TRADE CHAMBER(MATCH)

Biz, sektörbazındadeğerlendirme yapmak yerine ürünbazında analiz yapmanındoğruolduğunudüşünüyoruz. Örneğin, giyim sektöründeimkân var diyoruz ama trikodafirmalarımız fiyat tutturmakta zorlanırken kaki pantolon, denimin bazı kategorileri, çorap gibi ürünlerdeçokrekabetçiler. Mesela halıve PP’de çokrekabetçiyiz ancak yanlış renk-desen seçimi ile gidildiğindesonuçalınamıyor. Yine gıdadapayımızartıyor diyoruz ama ABD’de et ve sütürünleriçok ucuz olduğuiçin bu kategorilerde etnik marketler dışındarekabetçideğiliz.

ED

Hatapayı olsa dahi genel sektör ve kategori başlıklarınıöğrenebilir miyiz?

MATCH

Hazır giyim, halı, gıda, takı, inşaatürünleri, mobilya… Ancakşimdiaktaracağım bilgiyiiçinde belirli oranda
hata payı olan bir veri olarak kabul etmek lazım. ABD perakende pazarınınfiyat anlamında en alt kısmini ifade eden toplam satışlarınyaklaşık50’sinin gerçekleştiği‘basic-discount’ fiyat kategorisimüthiş fiyat rekabetinin olduğu bir alan. Tepe yüzde 10’luk segment kendi segmentindelüks marka algısınınolduğu kesim. Bizim Türkürünleri olarak rekabetçiolacağımızalan bütün bu saydığımkategorilerde ortada kalan yüzde40’luk bölme.

Bu bütün Amerıkan perakendesini düşündüğümüzde 1.6 trılyon; sadece e-ticaret`teyaklaşık320 milyar dolarlık bir pazar. Burada elektronik ve bazı otomotivyedek parça gibi Türkiye’ninrekabetçiolmadığı kategorileri çıkardığımızda 160 milyar dolarlık pazar var. Türkiyeşu an ABD’ye 10 milyar dolar ihracat yapıyor. Bu rakamlarabakıldığında ABD Ticaret Bakanlığı’nın da teyit ettiğiTürkiye’nin ABD’ye 50 milyar ihracat potansiyeli son derece gerçekçi.

ED

Peki siz bu konudanasıl bir hizmet veriyorsunuz?

MATCH

MATCH-Trade Chamber olarak pazarlama-pazara girişdanışmanlığımızkapsamındabiz öncelikleihracatçılarınürünlerininspesifik olarak ana hatları ile ABD pazarındarekabetçi olup olmadığını
analiz ediyoruz.(İlgili hizmet için tıklayınız: Amerika’da Pazarlama Danışmanlığı)
Daha sonra ihtiyaçolması durumunda ki genelde yapılması gerekiyor,ürünün paketinden, ürünölçülerine, ürüniçeriğine kadar bütündetayları ile ürün-pazar- uyumu amacıyla firmaya ürünle ilgili tavsiyelerde bulunuyoruz.

Daha sonra da ürünün pazara giriş stratejisiyle ilgili bir yol haritasıçıkarıyoruz. Firma arzu ederse bu sürecinuygulanmasıamacıyla pazarlama danışmanlığıkapsamında hizmet veriyoruz.

ED

Siz sadece pazarlama değil, şirketlerinAmerika’da şirket kurmak gibifarklı temel ihtiyaçlarıiçin de hizmet veriyorsunuz.Bu kapsamdan bahseder misiniz?

TC

Evet biz kendi bünyemizde yeralan veya stratejik partnerimiz olan danışmanlarlaAmerika’da şirket kurulumu, şirket muhasebe işlemleri, Amerika’dabanka hesabıaçılması, marka patent işlemleri, e-ticaret danışmanlığı, göçmenlik vizesi alınması, gümrük ve lojistik hizmetler gibi alanlarda servis veriyoruz.(İlgili hizmet için tıklayınız: Amerika’da Şirket Kurulumu)
Bizim bu yapımızıoluşturankurucularımızın ABD’de 20 yılıaşkıniş deneyimleri var. Bu süreçteşunugözlemledik. ABD’de iş yapmak isteyen firmaların neredeyse yüzde 99’unun ortak birtakım ihtiyaçları var. ABD’de de birçokülkedeolduğu gibi bürokratiksüreçleri takip etmek oldukçaönemli.
Amerika’da aşırıbürokrasi yok ancak istenilenişlem, evrak, belge ve şartlarıfirmalarındüzgünşekilde yerine getirmeleri gerekiyor.

Özellikle ABD’de iş yapmak isteyen kişiler bunu atladıkları zaman en iyi ihtimalle ciddi zaman ve maddi kayıplarlakarşıkarşıya kalabiliyorlar. Bunun birçokörneğinipaylaşabiliriz.
İlgilifirmanın ABD’de sürekli bulunan bir yetkilisi veya temsilcisi yoksa; firma yetkilileri düzenli olarak ABD’ye gitseler dahi sorunlarla karşılaşma ihtimalleri yüksek. Bu nedenle, ABD’de genelde registered business agent diye tanımlanan;firmanınidari bütünsüreçlerini takip eden bir yetkilininolmasıçokönemli.
Biz de MATCH olarak bunu sağlıyoruz.

ED
Sizin Türkiye’de de bir ofisiniz var, değil mi?
MATCH

Bu da bir başkaönemliavantajımız…Türkiye’deyerleşik firma ve girişimcilerin, ABD’de temsilcileri olsa dahi ihtiyaç duyulan hizmetleri veren firmanınTürkiye’detemsilciliğininbulunmasınınönemliolduğunudüşünüyoruz. Bu amaçlaTürkiye ofisimizi oluşturduk. Bu sayede girişimci kendisine Türkiye’de muhatap bir tüzelkişilik bulabiliyor. Ayrıca, hemen her firmanın muhasebe, ticari vize gibi birçokönemli kalemde iki ülkemevzuatıarasında uyum ihtiyacı oluyor. ABD’de sanal iş yapacak firmalar da dahil olmak üzere ABD’de ticari işlem yapacak her firmanın pratikte ABD’de şirketeihtiyacı oluyor. ABD ve Türkiyearasındaki vergi anlaşması nedeniyle girişimcinin iki ülkedeki vergisel yükümlülükleriarasındauyumlaştırmayapılması gerekiyor. Yine mesela ticari vize meselesi. Duruma ve girişimcininstatüsüne göre bazengirişimcinin vize başvurusunuTürkiye’denyapması bazen Amerika’dan yapması daha doğru olabiliyor.
Bunun gibi birçok konu söz konusu. Biz bütün hizmet kalemlerinde hem Türkiye’de hem ABD’de hizmet verdiğimiziçinbütünihtiyaçlardamüşteriiçin en ideal çözümü sunmaya çalışıyoruz. Müşteriyi kesinlikle bir alana yönlendirmiyoruz.

ED

MATCH Trade Chamber olarak e-ticaret danışmanlığı ve idari konularda da hizmetler sunuyorsunuz.
Ama şunu sormak istiyorum. Bazıürünlerdebazıgirişimcilerözellikle ABD’ye ihracata başladıkları ilk 1-2 yıl ABD’deki son kullanıcılaraTürkiye’dendoğrudan kurye gönderiyordu. Kurye fiyatlarındakiartışlaartıkbütünfirmalarınınküçükölçekli e-ticaret de yapsa ABD’de lojistik merkez ihtiyacı oldu. Bu konudanasıl hizmet veriyorsunuz?

MATCH
ABD’ye küçük hacimli, gramajlı veya küçük adetli ürün satan firmalarını ABD’de son kullanıcılaraTürkiye’dendoğrudanürüngöndermelerimaalesefartıkfizibil değil. Bütünfirmaların ABD’de ara veya ana bir lojistik merkezeihtiyaçları oluyor. Özellikle firmalar ABD’ye ilk ihracata başladıklarındagönderi adetleri az olduğuiçin ABD’deki e-ticaret lojistik, fulfillment merkezlerinden istedikleri ölçüde hizmet alamıyorlar. Çünküşu an ABD’de lojistik sektöründeişlerçokyoğun. Bu firmalar küçükmüşteriler, küçük adetlerle ilgilenemiyor. İşte biz burada da deveye giriyoruz. Çokküçük adetli gönderi yapan firmaların dahi ABD’de düzgün, kaliteli ve rekabetçi fiyatlarla hizmet almalarınısağlıyoruz. Yine müşterilemizbütün bu hizmetleri de Türkiye ofisimizden alabiliyor.

İlgili hizmetiçin tıklayınız: Amerika’da Lojistik ve Fullfillment Hizmetleri
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum