Dilek Kiremitçi

Dilek Kiremitçi

Birde Benden Dinleyin

MÜRRİSAFİ

16 Mayıs 2018 - 17:57

MÜRRİSAFİ

Latince adı: Commiphoramyrrha

Familyası: Burseraceae familyasından(1)

Yetiştiği yerler:  . Commiphoraturler i Afrik a v e Asya'd a yeti§enagaglardir .(2)

Yöresel adları: Türkiye’de halk arasında Sefamür, Murra gibi adlarla anılır. Hint tüccürlan bu droğaheerabol, Somali halkı ise mulmul, ogo, habbak hadi adını verir.(1) myrrhmürrüsafımyrrhmürrüsafı de denmektedir. Myrrha T.K . (Mirra)

Özellikleri: Kokusu hoş tadı acıdır.Antibiyotik etki gösterir.

Etken maddesi: Oleogummiresiniçerir.oleum = yag ; gummi = zamk ; resina = regin e oleogomrezin = reginenin , zamk ve uçucu yag ile birlikte bitkide bulunur .

Arabistan'da yetişen BoswelliaturlerindenOlibanum(buhur) adi verilen oleoresin elde edilir . Bu drog solunum yollarihastalıkarinda , nefesdarliginda (gunluk gibi ) ve kronik nezlelerde verilir .

B .anarium türleri Hindistan ' da yetişen bitkilerdir . Bunlardan da bir oleoresin elde edilir : Elemi , yara iyi edici olarak veya tütsü halinde kullanılır .(2)

Nerelerde kullanılır:Boğazantiseptigi olarak , diş suyu veya gargara halinde kullanılır .(2)

Antihiperlipidemik,ağrıkesici ve antiinflamatuar olarak kullanılır.Özellikle ses kısıklıklarına acil tedavi olarak kullanılmaktadır.

Nasıl hazırlanır:1 çay kaşığı mürrüsafıyi 1/2 litre kaynar suda birkaç dakika demleyin ve süzün. Ağız Kokusu için 1 çay kaşığı altın mühür ilave edin. Günde beş veya altı defa 1 çay kaşığı alın.

* Gargara olarak, 1 çay kaşığı Mürrüsafi ve 1 çay kaşığı asit boriği 1/2 litre kaynar suda demleyin. 30 dakika bekletin ve süzün.

 Kullanım miktarı:Öksürük amaçlı drog 1 tatlı kaşığı hastaya yedirilir.

 

Klinik çalışmalar

Yüksek Furanodien İçeriği ile Commiphoramyrrha Ekstresi olan MyrLiq®'in Biyoaktif Bileşenleri ve Analjezik Etkileri Üzerine Bir Pilot Çalışma .

soyut

Myrrh'in ( Commiphoramyrrha ) analjezik özellikleri, antik çağlardan beri bilinmektedir ve furanodien iskeletleriyle biyoaktifseskiterpenlerin varlığına bağlıdır. MyrLiq a, C myrrha standart curzerene içeriği, furanoeudesma-1,3-dien ve lindestrene (12.31 ± 0.05 g kg ile ekstre -1 18.84 ± 0.02 g kg, -1 ve 6.23 ± 0.01 g kg -1 , resp.) ve yüksek bir toplam furanodien içeriği (40.86 ± 0.78 g kg- 1). Baş ağrısı, ateşe bağlı ağrı, eklem ağrısı, kas ağrıları, bel ağrısı ve adet krampları gibi farklı ağrı patolojileri sergileyen 95 kadın ve 89 erkek gönüllünün (18 yaşından 60 yaşın üstündekilere kadar) dengeli bir örneği iki gruba ayrılmıştır. Deney grubu, 20 gün boyunca 200 mg veya 400 mg MyrLiq (8 mg ve 16 mg biyoaktiffuranodienlere karşılık gelen) içeren 1 kapsül / gün aldı ve plasebo grubuna MyrLiq olmadan aynı sayıda kapsül verildi. . Öngörülen analjeziklerle daha önceki deneyimlerine dayanarak tüm gönüllüler için bir skor kaydedildi. Erkek gönüllüler için, hemen hemen tüm patolojiler için 400 mg Myrliq / gün ile ağrı hafifletme sağlanırken, kadın gönüllüler için, Alt sırt ağrısı ve ateşe bağlı ağrının hafifletilmesi sadece 200 mg Myrliq / gün ile gözlendi. Bu sonuçlar MyrLiq'in anlamlı analjezik özelliklere sahip olduğunu göstermektedir.

 

AMAÇ:

Amaç, Commiphora molmolekstresinin (CME) analjezik, antiinflamatuvar ve anti-hiperlipidemik aktivitelerini ve bunun vücut ağırlığı ve kan lipidleri üzerindeki etkilerini değerlendirmekti.

MALZEMELER VE YÖNTEMLER:

Analjezik etki, farelerde merkezi ve periferik ağrıyı indüklemek için termal (sıcak plaka testi) ve kimyasal (kıvılcım testi) uyaranları kullanılarak değerlendirildi. Anti-enflamatuar aktivite, sıçanlarda formalin kaynaklı pençe ödemi kullanılarak belirlendi. Anti-hiperlipidemik etki için 25 sıçan rastgele beş gruba ayrıldı (n = 5). Grup 1, bazal diyetle beslendi (normal kontrol), diğer dört grup ise obezite ve hiperlipidemi indüklemek için 6 hafta boyunca yüksek yağlı diyetle beslendi. Daha sonra Grup 2, obezhiperlipidemik tutuldu ve Grup 3, 4 ve 5, sırasıyla 6 hafta boyunca 125, 250 ve 500 mg / kg dozlarında CME verildi. Sıçanların vücut ağırlığı kazancı hesaplandı ve kan lipitlerinin analizi için kan örnekleri toplandı.

SONUÇLAR:

CME, farelerde hem sıcak plaka hem de kıvılcım testleri kullanılarak doza bağımlı bir analjezik etki üretmiştir. Sıcak plaka metodu, kıvılcım testinden daha hassastır. CME, sıçanlarda formalin tarafından uyarılan pençe ödeminin hacmini azalttığı için bir anti-enflamatuar aktivite sergiledi. Ekstrakt vücut kilo alımını azaltmıştır; obezhiperlipidemik sıçanlarda yüksek seviyelerde kan lipitleri ve düşük aterojenik indeks düşük yoğunluklu lipoprotein / yüksek dansitelilipoprotein düzeylerini normalize etmiştir.

SONUÇ:

Sonuçlar, C. molmolekstresinin (myrrh) belirgin analjezik, anti-enflamatuar ve anti-hiperlipidemik etkilere sahip olduğunu ve vücut ağırlığı artışını azalttığını ve kan lipit profilini geliştirdiğini göstermektedir. Bu sonuçlar, C. molmol'ün ağrı, inflamasyon ve hiperlipidemi tedavisi için geleneksel kullanımını teyit etmektedir.

 

BAĞLAM:

Guggulipid, Commiphora mukulEngl ağacının sakız reçinesinin etil asetat ekstresinin nötr bir fraksiyonudur . (Burseraceae) ve Ayurveda tıbbında nörolojik bozuklukların tedavisinde kullanılmaktadır.

AMAÇ:

Bu çalışma sıçanlarda guggulipid'inantiallodinik ve antihiperalgesik aktivitelerini değerlendirmek için yapılmıştır.

MALZEMELER VE YÖNTEMLER:

Tarama çalışması, nöropatik ağrının CCI ve L5-L6 SNL modellerini içermiştir. Guggulipid (100 ve 50 mg / kg) veya salin, postoperatif gün (POD) 7'den 13'e kadar kör, randomize bir şekilde intraperitoneal olarak uygulandı. Spontan ağrı, kimyasal alodinia ve mekanik hiperaljezi ve pençe çekilme gecikmesi için pençe çekilme süresi (PWD) ( PWL) mekanik allodini ve termal hiperaljezi operasyon öncesi, guggulipid veya serum fizyolojik uygulamasından önce (POD7'den 13'e) ve tedavinin kesilmesinden sonra (POD14'den 20'ye) test edilmiştir.

SONUÇLAR:

Farklı guggulipid dozlarının aktivite profillerinin zamanla değiştiği bulunmuştur. CCI sıçanlarında guggulipid (100 ve 50 mg / kg) anlamlı derecede (p

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • Ayse özay
    7 ay önce
    Tıbbi bitkilerimizi uzmanından öğrenmek ne güzel ,devamını bekleriz efendim