BİTKİSEL DROGLAR KONUSUNDA DÜNYA VE TÜRKİYE
Reklam
Dilek Kiremitçi

Dilek Kiremitçi

Birde Benden Dinleyin

BİTKİSEL DROGLAR KONUSUNDA DÜNYA VE TÜRKİYE

02 Kasım 2017 - 23:56

BİTKİSEL DROGLAR KONUSUNDA DÜNYA VE TÜRKİYE

Bir araştırmada geçen yılda yaklaşık her 5 kişiden birinin bitkisel takviye kullandığı bildirilmiştir.

En çok kullanılan 10 bitkisel takviye ise:

1.      ekinezya

2.      ginseng

3.      ginkgo bloba(mabet ağacı)

4.      sarımsak

5.      sarı kantaron

6.      nane

7.      zencefil

8.      soya

9.      sarı kantaron

10.  kava’dır.

Genellikle bitkisel takviyeleri kullananlar eğitimli,yüksek gelirli,beyaz ve ileri yaştaki kadınlar olduğu düşünülmektedir.

Dünyada neler oluyor

A.B.D.’de satılan bitkisel tedaviler(ilaçlar)1994 yılında Beslenme Takviyesi Ve Sağlık Eğitim Yasası’na(Dietery Supplement Health And Education Act (DSHEA))göre sınıflandırılmıştır.Bitkisel tedavi üreticilerinin bu ürünlerden herhangi bir tıbbi yarar sağlanacağını iddia etmeleri kanunen yasaklanmıştır.Bunun yanı sıra üreticilerA.B.D. GIDA VE İLAÇ KURULU’nun(Food and Administration(FDA))denetimi altında değildir.

Almanya

Almanya’da Alman E Komisyonu’nun(German E Commision)’un bitkisel takviyeleri piyasaya sürülmesiyle ilgili bazı kontrolleri vardır.Bu kontrollerde bitkisel takviyelerin monografları oluşturulur.Bitkisel takviyeleri;kimyasal,farmakolojik ve toksikolojik özelliklerinin yanısıra epidemiyolojik ve yayınlanmayan üretici verileri hazırlanan monogafilerinde yer almaktadır.Bitkisel takviyenin monografisi onaylanmış ise pazarlanabilir.

Avrupa

Avrupa Parlemantosu ve Avrupa Konseyi tarafından 2004’te verilen 2004/24/EC sayılı Avrupa Yönergesi.Avrupa Piyasasındaki bitkisel takviyelerin düzenlenmesi için temel oluşturmaktadır.Bu yönergeye göre ,Bitkisel tedavilerin piyasada serbest satılabilmesi için yetki ,her Avrupa ülkesi için Kendi yetkili makamlarından alınır ve ürünlerin güvenilir olması zorunludur.Bitkisel  Takviyelerin güvenilirliği yayınlanan bilimsel literatüre göre belirlenir ve güvenilirlik ile ilgili veriler yeterli değilse bu durum tüketicilere bildirilir.

Avrupa’da gelecekte iki çeşit  takviye olacaktır:

1.      Etkinliği ve güvenilirliği iyi tanımlanan bitkisel takviyeler

2.      Nispeten güvenilir ama etkinliği tam belirlenmemiş bitkisel takviyeler

 

Avustralya-Kanada

Bitkisel ilaçlarla ilgili sorunları gidermek için Avustralya Hükümeti de 1997 de Tamamlayıcı Tıp

Değerlendirme Komitesi’ni(Conplementary Medicine  Evaluation Commitee(CMEC))kuruldu.

Kanada’da 2004 yılında Federal Hükümet,doğal sağlık ürünlerini ve doğal ürünlerle ilgili uzmanları düzenlemek için bir politika  belirledi.Belirlenen politikaların sonucunda; Geleneksel Çinli Tıp Uygulayıcıları homeopatlar ve batılı bitki bilimcileri  etkin uygulama için gereken kullandıkları bitkisel takviyelera erişimlerinin engellenmesi olasılığı nedeniyle kaygı duymaktadır.

 

Türkiye’de neler oluyor?

Her bitkisel ürün masum değildir.

Geleneksel Tıbbi Ürünler Hakkında bilinmesi gerekenler:

Etiket v.b tanıtıcı yazılarda mucize ürün,sihirli,yeni icad yazılamayacaktır.

Besin Takviyelerinde tek yetkili merci Tarım Bakanlığıdır.

Tanıtımlarda hastalık ismi ve tanı kullanılamaz.

Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu ilkeleri geçerlidir.

Algı oluşturmak için değişik yollara başvurulmakta kimyasal madde de konmaktadır.Yapılması yasaktır.

 

Sağlık Bakanlığı ise 2 Kasım 2011 de 28103 sayıyla Resmi Gazetede  yayımlanmış 663 nolu Sağlık Bakanlığı’nın teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname 27.fıkra b bendi derki:

Sağlık beyanı ile satışa sunulacak ürünlerin sağlık beyanlarını inceleyerek bu beyanlara izin vermek,izinsiz veya gerçeğe aykırı sağlık beyanı ile yapılan satışları denetlemek,gereğinde durdurma ,toplama imha  iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak,izin ve sağlık beyanları yönünden bunların her türlü reklam ve tanıtımlarını denetlemek ve aykırı olanlarını durdurmak,piyasaya arzedilen ilaç,tıbbi cihaz ve ürünlerinreklam ve tanıtımlarınınn  usul ve esaslarını beşlırlemek ve uygulamasını denetlemektır.

 

Bu ürünlerin tek tek denetlenmesi çok zor.Çünkü internet olsun normal olsun belirtilen adrese gidilince firmayı yerinde bulmak olanakısız.RTÜK,Ticaret Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ile yapılan  çalışmalar yavaş yavaş sonuç vermektedir.Bugune kadar 2500 site 4500 ürün engellenmiştir.

 

Yeni uygulanacak yaptırımlar:

Yetkili mercilerden izin almaksızın ve sağlık beyanı dışında ürün yapmışlara 20 bin lira ile 300 bin liraya kadar para cezası uygulaması başlamıştır.Fiillerin tekrarı halinde verilecek para cezası,daha önce verilen cezanın iki katı olarak uygulanacak.Ruhsatsız ürünleri bilerek satan,satışa arzeden ve sattıranlar bir yıldan 5 yıla hapis cezası ile cezalandırılacaktır.Ceza üçte bir oranında artırılma yapılabilecektir.Hastalıkların tedavisini yapıyor diye duyurulan ürünün satışını yapan ,yaptıran ve reklamını yapanların 5 yıl hapisi söz konusudur.

 

 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum