SOSYAL MEDYA REKLAMLARINA İLİŞKİN DÜZENLEME GELDİ!
Av.Ece Sarıca

Av.Ece Sarıca

İyi Niyetli Üçüncü Kişi

SOSYAL MEDYA REKLAMLARINA İLİŞKİN DÜZENLEME GELDİ!

15 Mayıs 2021 - 10:17

SOSYAL MEDYA REKLAMLARINA İLİŞKİN DÜZENLEME GELDİ!
 
Ticaret Bakanlığı sosyal medyada yapılan reklamlara ilişkin kurallar getiren kılavuz yayımladı.

Düzenleme sonrası kitleleri etkileyen “influencer” diye tabir edilen sosyal medya etkileyicileri de artık bu kurallara uymak durumundalar.

Kılavuz ile sosyal medya etkileyicileri tarafından yapılan ticari reklam ile uygulamalar hakkında reklam verenler, ilgili ajanslar, mecra kuruluşları ve reklamcılık ile ilgili tüm kişi, kurum, kuruluşlara yol göstermek amaçlandığı belirtilmektedir.
 
Gelişmeler
Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında
Kılavuz (“Kılavuz”), Reklam Kurulu’nun 04.05.2021 tarihli ve 309 sayılı toplantısında 2021/2 numaralı ilke kararı ile kabul edilmiştir.

Uygulamaya baktığımızda, giderek sosyal medyanın hayatımızın önemli parçası olması ve buna paralel olarak bu alandaki reklam faaliyetlerinin artması sebebiyle, yapılan reklamlara ilişkin düzenleme getirme gereği hasıl olmuştur. Işbu Kılavuz, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a dayanılarak hazırlanmış olup; sosyal medya etkileyicileri tarafından yapılan ticari reklam ve haksız ticari uygulamalara ilişkin olarak yürütülen incelemelerde esas teşkil etmek üzere yayımlanmıştır.

Bakanlık yetkilerinin bir süredir üzerinde çalıştığı kılavuzun yapım aşamasında reklamcılık sektöründe faaliyet gösteren derneklerden de düzenli şekilde geribildirimler alınmıştır. Böylelikle hem uygulamadan kopuk düzenlemeler getirilmesinin önüne geçilmiş; hem de sektör temsilcileri ile olumlu diyalog kurulmuştur. Profesyonel yürütülen süreçte pek çok kişinin katkıları neticesinde ortaya çıkan Kılavuz geçtiğimiz hafta içerisinde yayımlanmıştır.

Neler Geldi? Sorumluluklar Kime Ait?
Vatandaşların sıklıkla kullandığı sosyal medya mecralarında yapılan tanıtımlara dair kurallar getirildi. Kılavuz’da; Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube platformlarında sosyal medya etkileyicilerinin video, fotoğraf, mesaj, hikaye (story) ve/veya podcast’ler ile yaptığı reklam paylaşımlarının nasıl olması gerektiği düzenlendi.

Ayrıca, reklam verenler, ajanslar ve sosyal medya etkileyicilerinin her biri, Kılavuz maddelerine uyum konusunda ayrı ayrı sorumlu tutuldu. Reklam verenlerin sosyal medya etkileyicisine Kılavuz ile ilgili bilgilendirme yapması ve ilgili mevzuata uyum talep etmesi konusunda sorumluluğu ise aşağıda detaylı şekilde ele alacağımız üzere ayrıca düzenlendi.

Sosyal Medya Etkileyicisi Kimdir?
Kılavuz sosyal medya hesabı üzerinden kendisine veya reklam verene ait bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla pazarlama iletişiminde bulunan kişiyi sosyal medya etkileyicisi olarak tanımlamıştır. Burada önemli olan takipçi sayısı değil, hangi amaçla paylaşımın yapıldığıdır.

Temel İlke: Örtülü Reklam Yasağı
Kılavuz’un getirdiği temel düzenlemenin, Türk Reklam Hukuku’muzdaki örtülü reklam yasağı ilkesinin
sosyal medyada da geçerli olduğunun açıkça düzenlenmesidir yorumu yapılabilir.
Buna göre, sosyal medya etkileyicisi aracılığıyla yapılan reklamların, açık ve anlaşılır şekilde ifade edilmesi ve ayırt edilebilir olmasının zorunluluğunet olarak düzenlendi. Bu kapsamda sosyal medyada da sesli,
yazılı ve görsel olarak örtülü reklam yapılması açıkça yasaklandı.

Yanıltıcı Tanıtımlar Yasaklandı
Sosyal medya etkileyicileri, artık deneyimlemedikleri mal veya hizmetleri deneyimlemişcesine
tavsiye edemeyecektir.
Ayrıca, tüketiciler nezdinde o mal veya hizmeti onaylayacak ya da deneyimlediği algısı yaratacak şekilde ticari reklam amacıyla paylaşım yapamayacaktır.

Benzer şekilde sosyal medya etkileyicisine reklam veren tarafından hediye edilmiş bir mal veya hizmeti sosyal medya etkileyicisinin kendisinin satın aldığı izlenimi oluşturulamayacaktır. Reklam verenden maddi kazanç, ücretsiz ya da indirimli mal veya hizmet gibi faydalar sağlandığı müddetçe sosyal medya etkileyicisinin yalnızca bir tüketici olduğu izlenimi oluşturulamayacaktır.
Ayrıca, herhangi bir malın ticari reklamında, efekt veya filtreleme uygulamaları kullanılması durumunda görüntünün filtrelendiği de açıkça belirtilecektir. 

Reklamlarda Belirtilmesi Gereken Açıklamalar Reklam Şekli ve İlgili Mecraya Göre Örneklerle Düzenlendi
 
Kılavuz’da farklı reklam metotları ve platformları için örnekler verilerek detaylandırma sağlandı.Instagram, Facebook, Twitter gibi sosyal medya platformlarında fotoğrafın, mesajın içinde, altında ya da açıklamalarında reklam verene ilişkin ad, marka, ticaret unvanı gibi tanıtıcı bilgilerden herhangi biriyle beraber, Kılavuz’da belirtilen etiketlerden veya açıklamalardan en az birine yer verilecek.
 • Video reklamı: YouTube ve Instagram TV gibi video paylaşım mecralarında, belirtilen etiket veya açıklamalar videoda sürekli olarak veya videonun başlığında ya da açıklama kısmında, ilgili reklamın geçeceği bölümün başında tüketicileri "daha fazla oku" gibi bir alanı tıklamak zorunda bırakmadan yazılı ve sözlüolarak yer alacaktır. Kılavuz'un 7.maddesinde belirtilen 5 alternatif söylemden en az birine video reklamlarında yer verilmesi gerekmektedir. Örneğin; “Bu video [reklam veren] reklamlarını içermektedir”
 • Fotoğraf reklamıveya 24 saat gibi belirli birsüre içerisinde kendiliğinden yok olan hikaye reklamlarıiçin de belirtilen bilgilerle beraber, ilgili maddeler (Madde 8 ve Madde 10) altındayer alan etiketlerden ya da açıklamalardan birine yer verilmelidir. Örneğin; “#Reklam/Tanıtım, #Sponsor, #İşbirliği, #Ortaklık, “@[Reklam veren] ile işbirliği” vb.
 • Podcast aracılığıyla yapılan reklamlarda yayının başında, ortasında ve sonunda, yazılı ve sözlü olarak Madde 9 altında belirtilen açıklamalardan en az birine yer verilmelidir, örneğin: “Bu podcast, [reklam veren] hakkında reklam içerir.”
 •  
 • Reklam verenin sorumluluğu nedir?
Reklam verenlere sosyal medya etkileyicilerini Kılavuz hükümleri hakkında bilgilendirmek, kendisi veya kullandığı üçüncü kişilerin (ör.ajansların) ilgili mevzuat hükümlerine uyum göstermelerini istemek ve yükümlülüklerini yerine getirmesi için çaba gösterip ihlallere karşı önlem almak yükümlülükleri getirilmiştir.
Reklam verenin belirtilen yükümlülüklere uygun hareket ettiğini ispatlaması durumunda, sosyal medya etkileyicilerinin kurallara uymasını sağlamak adına kendisinden makul olarak beklenebilecek en iyi çabayı gösterdiği kabul edilecektir. Bunları yapmaksızın reklam veren, sorumluluğun sosyal medya etkileyicisinin kendisinde bulunduğu gerekçesine dayanarak belirtilen yükümlülüklerden kaçınamayacaktır.
 
 

YORUMLAR

 • 1 Yorum
 • Nuray Türkkan
  7 ay önce
  Kullanıma yönelik çok açıklayıcı şekilde aktarmışsınız, kaleminize sağlık