İleti Yönetim Sistemi Vatandaşların Kullanımına Açıldı!
Reklam
Reklam
Av.Ece Sarıca

Av.Ece Sarıca

İyi Niyetli Üçüncü Kişi

İleti Yönetim Sistemi Vatandaşların Kullanımına Açıldı!

27 Şubat 2021 - 18:46

İleti Yönetim Sistemi Vatandaşların Kullanımına Açıldı!
 
Tüm hizmet sağlayıcıların güncel ticari elektronik ileti gönderim onaylarını kaydettikleri ulusal veri tabanı sistemi olan İleti Yönetim Sistemi (İYS), hem onayların sistematik takibi, hem de alıcıların istenmeyen SMS, elektronik posta ve sesli aramalar gibi ticari elektronik iletilerle ilgili maruz kaldığı rahatsızlıkların daha kolay biçimde ortadan kaldırılması amacıyla oluşturulmuştur. 
 
İYS sistemine ilişkin mevzuat 2020 senesi içerisinde çıkartılmıştır. Gerek tüketicilere gerekse iş ortaklarına iletilen ticari mahiyetteki elektronik iletiler İYS kapsamında olup; bu tarz ileti gönderimi yapan gerçek ve tüzel kişilerin sisteme kaydolması ve ilgili yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir. Ocak 2021 itibariyle ise İYS vatandaşların da kullanımına açılmıştır. Vatandaşlar istemedikleri iletiler için red haklarını ve olabilecek şikayet süreçlerini İYS üzerinden yürütebileceklerdir.
 
İYS Kapsamı 
İYS, hizmet sağlayıcıların arama, mesaj ve e-posta vb. yoluyla ticari elektronik ileti göndermek için alıcılardan aldıkları onayları saklayıp yönetebilmesine, alıcıların ise onay ve ret hakkını kullanabilmesine, ticari elektronik ileti şikâyetlerini iletebilmesine ve bu şikayetlerin ilgili resmi kurumlarca yönetilebilmesine imkân tanıyan, güvenlik standartlarına sahip ulusal güvenli veri tabanı sistemidir. İYS sistemi kapsamında ilgili temel kavramlara kısaca bakarsak şu şekilde özetleyebiliriz: 
  • Hizmet Sağlayıcı kimdir?
Ticari amaçlarla veri, ses ve görüntü içerikli ileti gönderimi yapan ve de bunu telefon, çağrı merkezi, otomatik arama makinesi, akıllı ses kaydedici sistem, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen tüm ilgili gerçek veyahut da tüzel kişilere Hizmet Sağlayıcı denilmektedir. Belirtilen nitelikteki elektronik iletiler de zaten ağırlıklı olarak ticari olarak sağlanan hizmetlerin pazarlanması amacıyla gönderilmektedir. 
  • Alıcı kimdir?
İşletmeler yani hizmet sağlayıcılar tarafından gönderilen ticari elektronik iletilerin muhatabı olan arama, mesaj ve e-posta gibi iletişim adresi sahibi kişiler Alıcı olarak anılmaktadır.
  • Ticari elektronik ileti nedir?
Hizmet sağlayıcıların alıcıların elektronik iletişim adreslerine promosyon, kampanya, indirim, hediye içerikli gönderdiği iletiler Ticari Elektronik İletidir. Bu ticari elektronik iletilerin gönderim amacı ise mal ve hizmetlerini pazarlamak, işletmesini tanıtmak olabileceği gibi; özel günler için kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak veya alıcılarla iyi ilişki tesis etmek amacını da taşıyabilir. 
Yasal Çerçeve    
 
6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“E-Ticaret Kanunu”) ile ilgili ikincil düzenleme olan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında, hizmet sağlayıcılar tarafından alıcılara gönderilecek ticari iletilerin belirlenen istisnalar dışında alıcının onayı olmadan gönderilemeyeceği, izin dâhilinde gönderilen iletilerde ise alıcılara ret imkânı sağlanması
gerekliliği düzenlenmektedir. Mevzuatta hem fiziksel hem de elektronik ortamda bu onayların nasıl
tutulması gerektiği düzenlenmektedir. Temelinde İYS, elektronik ortamda onayların düzenli ve kolay
şekilde tutulması ve de rahat takip edilebilmesi için bir platform sunmaktadır. 
 
Nitekim E-Ticaret Kanunu ile ulusal bir ticari elektronik ileti yönetim sisteminin kurulmasına karar verilmiş ve T.C. Ticaret Bakanlığı E-Ticaret Kanunu’nda belirtilen dayanak uyarınca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni bu kapsamda görevlendirilmiştir. İYS’yi oluşturan ve yöneten özel şirket niteliğini haiz yapı olan İYS A.Ş.,
söz konusu sistemin tasarımı, gerçekleştirilmesi, kurulumu ve idamesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Eğitim ve Kültür Vakfı iştiraki olarak kurulmuştur. Sonraki dönemdeki çalışmalara kronolojik olarak bakarsak: 

 
  • Kurulumuyla beraber çalışmalara hızla başlayan İYS A.Ş., Ocak 2020 itibariyle İYS sistemi hakkında ilgililere bilgi vermeye başlamış ve sistemi açmıştır. 
 
  • Temmuz 2020 itibariyle hizmet sağlayıcılara İYS platformu açılmıştır. Kaydolurken ise hizmet sağlayıcının yönettiği ileti hacmine göre ve yararlanmak istediği hizmetlere göre basamaklı ücretlendirme tarifesi sunulmuştur. 
 
  • Ocak 2021 itibariyle İYS vatandaşların ve kamu kurumlarının da kullanımına açılmıştır. 
 
  • Önümüzdeki dönemde onayların kontrol ve yönetim süreçleri yer alacaktır. 

Temel Etkiler
 
Özellikle günümüzde ticari faaliyet gösteren hemen hemen tüm gerçek ve tüzel kişiler elektronik ileti gönderimi yapmaktadır. Belirtilen iletilerin kapsama girmesi dolayısıyla İYS, ticaret hayatını yakından ilgilendirmektedir. 
 
İYS’nin etkisi bununla da sınırlı kalmamaktadır. Zira İYS’nin vatandaşlar için açılmasının anlamı, vatandaşların https://iys.org.tr/ adresindeki “Vatandaş Girişi” kısmından İYS’ye giriş yaparak, kendisine gönderilmesine izin verdiği elektronik iletileri kontrol edebilmesi ve artık gönderilmesini istemediği iletiler için çıkma hakkını kullanabilmesidir. Dolayısıyla bu yönü ile İYS, hepimizi ilgilendiren bir yapıdır. 
 
Bir diğer oldukça merak edilen konu ise kişisel verilerin korunması hususudur. İYS yönetimi bu konuya verdiği önemi, alınan teknik tedbirleri şeffaf şekilde paylaşmak suretiyle göstermeye gayret etmektedir. Bunlar; erişim ve yetki yönetim yapısı, ağ ve uygulama güvenliği, şifreleme yönetimi, iz kaydı yönetimi, yedekleme yönetimi, saldırı tespit ve önleme sistemleri ile silme, yok etme veya anonim hale getirme gibi tedbir ve yöntemlerdir. Ayrıca, ana veri tabanı ve bilgi sistemleri, TOBB Ankara Veri Merkezinde, felaket kurtarma sistemleri ise Türkiye’de lisanslı telekomünikasyon hizmetleri veren işletmelerin yüksek güvenlikli veri merkezlerinde barındırılmaktadır. 
 
Özellikle önümüzdeki dönemde, İYS’nin geçiş dönemleri tamamlanıp sistemin kullanımı yaygınlaştıkça etkilerinin daha iyi hissedilebileceğini değerlendirmek mümkün.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum