BASINA VE KAMUOYUNA

BASINA VE KAMUOYUNA

27 Haziran 2018 tarihinde İnece-Dokuzhöyük-Karahalil beldelerimizin toprakları üzerinde 500 dekar bir alana kurulması planlanan Termik Santral ÇED başvuru dosyasının yayınlanması üzerine; Trakya Platformu ve Kırklareli Kent Konseyi olarak toplam 4 salon toplantısı ve bir çok basın açıklaması yapılarak yerelde, bölgede ve köylerde, kahvehanelerde insanlar bilgilendirilmiştir.

BASINA VE KAMUOYUNA

27 Haziran 2018 tarihinde İnece-Dokuzhöyük-Karahalil beldelerimizin toprakları üzerinde 500 dekar bir alana kurulması planlanan Termik Santral ÇED başvuru dosyasının yayınlanması üzerine; Trakya Platformu ve Kırklareli Kent Konseyi olarak toplam 4 salon toplantısı ve bir çok basın açıklaması yapılarak yerelde, bölgede ve köylerde, kahvehanelerde insanlar bilgilendirilmiştir.

BASINA VE KAMUOYUNA
17 Ağustos 2018 - 21:01

 
 
BASINA VE KAMUOYUNA
 
27 Haziran 2018 tarihinde  İnece-Dokuzhöyük-Karahalil beldelerimizin toprakları üzerinde 500 dekar bir alana  kurulması  planlanan Termik Santral ÇED başvuru dosyasının yayınlanması üzerine;
Trakya Platformu ve Kırklareli Kent Konseyi olarak toplam 4 salon toplantısı ve bir çok basın açıklaması yapılarak yerelde,  bölgede ve    köylerde, kahvehanelerde insanlar bilgilendirilmiştir
Bilgilendirmeyi yapan Uzmanlar açık kimlikleri ve ünvanları ile bilgilendirmeleri yapmışlardır.
Ancak, yerelde yapılan bazı açıklamalar ile dış mihraklar ve marjinal guruplar bilgi kirliliği yapmaktadırlar denilmektedir. Asıl bilgi kirliliğini her türlü bilimsellikten ve hukuktan uzak yapılan açıklamalardır.
Bilgilendirme toplantılarında bilimsel ve hukuksal olarak bilgilendirilen, yerel ve ulusal basının yanı sıra  bölge  insanımızın merak ettiği tüm sorular uzmanlar tarafından cevaplandırılmıştır,
Herkese açık yapılan bu toplantılarda ne siyasi ne de ideolojik söylemler  yerine,  termik santral ÇED başvuru dosyası üzerinden değerlendirme yapılmıştır.
Ancak son günlerde kim tarafından basıldığı ve dağıtıldığı belli olmayan  broşürlerin bir tarafında   Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ün fotoğrafı, diğer    tarafta  ise kömürlü termik santralın çevre ve tarıma olan güya olumlu katkıları yer almaktadır.
İsim  ve basım yeri belirtilmeyen broşürleri dağıtanlar bilmelidir ki,
Mustafa Kemal Atatürk  ,   “Memleketimizin bir tarım memleketi olduğu ve genişliği göz önüne alınırsa, bizim başlıca kuvvet ve servet dayanağımızın toprak olduğu görünür. 1926 (Atatürk’ün S.D.l, s.333)” Türkiye’nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah, mutluluk ve servete hak kazanmış ve lâyık olan köylüdür.  Efendiler! Milletimiz çiftçidir. Milletin çiftçilikteki çalışmasını yeni ekonomik önlemlerle son dereceye eriştirmeliyiz. Köylünün çalışmasının sonuçları ve verimlerini, kendi yararı lehine son dereceye çıkarmak, ekonomik siyasetimizin temel ruhudur.1922 (Atatürk’ün S.D.l, s. 219)
Millî ekonominin temeli tarımdır. Bunun içindir ki, tarımda kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak programlı ve pratik çalışmalar, bu amaca erişmeyi kolaylaştıracaktır.
 Atatürk  "Ormansız ve ağaçsız bir toprak, Vatan değildir."    
Diyerek  orman tarım ve köylü hakkında ki görüşlerini açıklamıştır. 
Yalova da bir çınar ağacını dalının kesilmemesi için  köşkün yerinin değiştirilmiştir.

Trakya Platformu , Trakya'nın bir bütün olarak ekolojik, kentsel, doğal, çevresel, tarihsel, sosyal, kültürel değerleriyle birlikte korunması ve gelecek kuşaklara ve zamanlara taşınabilmesi hepimizin kuruluşlarımızın ve üyelerimizin yaşamsal varlık sebebi olduğundan Trakya'nın değerlerinin, varlıklarının talan edilmesine, ranta açılmasına, hukuka, bilime ve kamu yararına aykırı planlanmasına, sağlıklı ve dengeli bir çevre ve kent yaşamının yok edilmesine, zarar görmesine karşı , Trakya da mücadeleyi bütünlüklü sürdürebilmek, iletişim ve dayanışma da bulunmak, birlikte çalışmalar yürütmek, toplumsal bilinç ve duyarlılığı arttırmak ve kurumsal hale getirmek için kurulmuştur..
Kırklareli Kent Konseyi  bileşeni olduğu,  Trakya platformu bilim ve hukuk kurulunun destek katkılarıyla bölgede sağlıklı ve dengeli bir çevre ve kent yaşamının yok edilmesine, zarar görmesine karşı mücadele etmektedir, edecektir.

Trakya Platformu organları  Bilim, Hukuk ve Yürütme Kurullarıdır. Gönüllülük kapsamında  Bilimsel ve hukuksal çalışmalar yürütmektedir.
Hiçbir gücün ne ön ne de arka bahçesi değildir. Marjinal gurupların payandası da değildir. 
ÇED süreci devam eden  İnece-Dokuzhöyük-Karahalil-Ulukonak bölgesinde kurulması planlanan Kömürlü Termik Santral için kurum görüşleri için ilgili kurum ve belediyelerden görüş istenmiştir.
Görüş verecek olan seçilmiş ve atanmışlara bir defa daha hatırlatıyoruz.
31 Mart 2018 de Kırklareli ovası tarımsal SİT alanı ilan edilmiştir.
Santral kurulması planlanan ve kömür sondaj alanlarının büyük bir bölümü  tarım toprağı ve ormandır.  
Bölge yer altı su tahsislerine kapalıdır.
Kırklareli Aşağıpınar kazı çalışmalarında ki bulgulara göre   Bu topraklarda  yaklaşık 8,500 yıldır yerleşik tarım yapılıyor. Avrupa’da ki yerleşik tarımın başlangıç noktası olan  bu topraklar 30-35 yıllık bir proje için heba edilemez.
Anayasanın 56. maddesine göre “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir.” Anayasa’nın mülkiyet hakkının kullanımını düzenleyen 35. maddesi, herkesin mülkiyet ve miras hakkına sahip olduğunu belirttikten sonra, “mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.” demektedir.

Bu sınırlama, her türlü mülkiyet için geçerlidir.
Anayasanın  44. maddesi ile “toprağın verimli olarak işletilmesini korumak ve geliştirmek …” 45. maddesi ile de “tarım arazileri ile çayır ve meraların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önlemek …” görevlerini yüklemiştir. Bu nedenlerle tarım dışı amaçlı planlama uygun değildir. Planlama alanında tarımsal niteliği korunması gereken araziler bulunmaktadır.
 Anayasanın 45. maddesinin gerekçesinde; “ Madde Devlete tarım arazilerinin ve çayırlarla meraların amaç dışı kullanılmasını önleme görevi vermektedir. Bu ifade ile amaçlanan tarım arazilerinin endüstri ve şehirleşme sebebiyle yok edilmesinin önlenmesidir. Devlet bu  amaçla  yasal düzenlemeler  yapmalıdır.” ifadesi yer almaktadır.
Anayasanın 169. Maddesi, Anayasamızda orman alanları daraltılamaz ve Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez denilmektedir.
Özetle ÇED BAŞVURU DOSYASI  açıkça yukarıda sıralanan Anayasa maddelerine aykırıdır.
Telafisi mümkün olmayan sonuçlar yaşanmadan,   projenin gerçekleştirilmesinin bilim ve hukuk açısından    uygun olmadığının tespiti halinde, aşamasına bakılmaksızın süreç sonlandırılacağı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) yönetmeliği  Madde 6-4 gereğidir.
Trakya Platformu olarak gelecek nesiller için bilimsel veriler  ve hukuksal dayanaklarla her şart ve koşulda,    yaşamı savunmaya devam edeceğiz.


Göksal ÇİDEM
Trakya Platformu Kırklareli Yürütme Kurulu Üyesi
Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı
 
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
'Karekodlu çek raporu almadan çek kabul etmeyin'
'Karekodlu çek raporu almadan çek kabul etmeyin'
Suudi prens, Aramco'nun değerinin 2 trilyon doları aşmasını bekliyor
Suudi prens, Aramco'nun değerinin 2 trilyon doları aşmasını...